Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Firmy zapłacą za emisję uciążliwych zapachów

Restauracja będzie musiała uszczelnić pomieszczenia, a fabryka zainstalować dodatkowe filtry, żeby nie uprzykrzać życia mieszkańcom.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ministerstwo Środowiska przygotowuje ustawę o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej. W*skutek skargi gmina będzie mogła skorzystać z usług firmy, która zbada brzydki zapach przy pomocy tzw. olfaktometru. Jeżeli zbyt wysokie stężenie cząstek zapachowych zostanie potwierdzone, gmina nakaże ograniczenie emisji. Jeśli winowajca się nie zastosuje, grozić będą kary od 50 do nawet 1000 złotych za każdy dzień.*

Głównymi adresatami projektowanych norm są przedsiębiorcy prowadzący produkcję w skali przemysłowej oraz rolnicy, w szczególności zajmujący się produkcją zwierzęcą. Jednak ma on dotyczyć także drobnych przedsiębiorców, podmiotów niebędących przedsiębiorcami, osób fizycznych oraz podmiotów korzystających ze środowiska w stopniu powszechnym lub zwykłym. Ustawa ma definiować oba pojęcia i jest to o tyle istotne, że w każdym przypadku inny ma być organ prowadzący.

Przy uciążliwości powodowanej powszechnym lub zwykłym korzystaniem ze środowiska będzie to wójt (burmistrz, prezydent), zaś przy uciążliwości innego rodzaju - właściwy organ do wydania pozwolenia na wprowadzanie substancji lub energii do środowiska.

Postępowanie w sprawie ograniczenia lub eliminacji uciążliwości zapachowej może być wszczęte z urzędu lub na wniosek sołtysa albo co najmniej 10 proc. mieszkańców sołectwa. Z urzędu - czyli pomysł założenia sprawy może wpaść zarówno urzędnikom, jak i każdej osobie, która zażąda od organu podjęcia czynności.

Postępowanie będzie się charakteryzować wizją lokalną. Taki plan stwarza możliwości obrony kontrolowanego podmiotu, ponieważ:

  • wizja lokalna ma odbywać się przy udziale wszystkich zainteresowanych i ekspertów. W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie kręgu osób zainteresowanych. Należy je prawidłowo poinformować i umożliwić udział w czynnościach;
  • kontrolerzy muszą legitymować się uprawnieniami do danych czynności;
  • urządzenia pomiarowe muszą być sprawne, mieć wymagane homologacje i atesty, których weryfikację należy stronie umożliwić.

Zestaw sankcji ma być szeroki. Od nakazania zmiany procedur postępowania z materiałami i substancjami wonnymi, poprzez zmianę procesu produkcji, hermetyzację, stosowanie urządzeń eliminujących odory, dezodoryzację i zastosowanie najlepszych technik. Nakładanie finansowych kar administracyjnych ma być najbardziej drastycznym środkiem przymuszającym.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t128907.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/prezes;odpowie;mimo;ze;spolka;nie;poniosla;straty,91,0,818011.html) Prezes odpowie, mimo że spółka nie poniosła straty
Poszczególne sankcje winny mieć kryteria, a ich zastosowanie należy pisemnie uzasadnić w decyzji. W szczególności dotyczy to kar pieniężnych. Dowolność sięgania po kary można wychwycić i zarzucić to organowi w toku postępowania odwoławczego oraz w sądzie. Podobnie za drobne uchybienie pracownika nie zwalnia się go dyscyplinarnie z pracy, lecz udziela upomnienia lub nagany.

Decyzja nie jest od razu ostateczna. Kontrolowanemu przysługuje odwołanie, które nie wymaga uzasadnienia. Wystarczające jest wyrażenie niezadowolenia z rozstrzygnięcia. Co więcej - wysłanie odwołania do niewłaściwego organu nie powoduje odrzucenia odwołania. Jeśli organ odwoławczy znowu orzeknie nie po naszej myśli, można złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a następnie skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/197/t82373.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jaka;dzialalnosc;gospodarcza;wymaga;koncesji,134,0,841606.html) Jaka działalność gospodarcza wymaga koncesji Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi mieć na uwadze, że niektóre jej rodzaje wymagają koncesji lub zezwolenia na jej wykonywanie.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/158/t87198.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/urzednik;zdecyduje;czy;tu;smierdzi,53,0,806709.html) Urzędnik zdecyduje, czy tu śmierdzi Zapach niewyczuwalny, słaby, wyraźny lub bardzo mocny - urzędnik oceni i w razie czego wlepi karę.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/158/t97438.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/pawlak;wystapimy;przeciwko;brukseli,18,0,842770.html) Pawlak: Wystąpimy przeciwko Brukseli Chce zaskarżenia do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzji dotyczącej darmowych pozwoleń na emisję CO2.

Autor jest radcą prawnym, specjalistą prawa energetycznego w toruńskim oddziale Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: prowadzenie firmy w polsce, przedsiębiorcy, prawo gospodarcze, porady, porady prawne, prawo administracyjne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz