Notowania

prawo
18.05.2009 12:11

Firma zagraniczna w Polsce - oddział czy przedstawicielstwo?

Inwestor zagraniczny może utworzyć oddział lub przedstawicielstwo firmy w Polsce. Jakie są różnice?

Podziel się
Dodaj komentarz

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje możliwość prowadzenia przez przedsiębiorców zagranicznych działalności gospodarczej na terytorium Polski. *Taka działalność może być prowadzona w formie oddziału bądź przedstawicielstwa. *

Przedstawicielstwo

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej przewiduje, że przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa z siedzibą na terytorium Polski. Brak jest jednak definicji określającej przedstawicielstwo. Dość specyficzny charakter tego podmiotu został wyrażony w art. 94-99 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W doktrynie prawa uznano, że działalność przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego na terytorium Polski rozumiana jest jako bezpośrednia działalność przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce. Tym samym, przedstawicielstwo nie posiada niezależnej od przedsiębiorcy zagranicznego podmiotowości prawnej. Jest ono częścią struktury organizacyjnej przedsiębiorcy. Konsekwencją takiego stwierdzenia jest to, że samo przedstawicielstwo nie może być podmiotem praw i obowiązków. Tym samym nie może ono być stroną jakiejkolwiek umowy. Umowa _ dotycząca przedstawicielstwa _ zawsze powinna zostać podpisana przez przedsiębiorcę zagranicznego.

Co więcej, z uwagi na fakt, że przedstawicielstwo nie posiada odrębnej podmiotowości, nie może ono być stroną w postępowaniu sądowym. Tym samym samo przedstawicielstwo nie może pozywać, ani być pozywane. Stroną postępowania sądowego musi zawsze być przedsiębiorca zagraniczny.

Najważniejszą jednak rzeczą jest, że *przedstawicielstwo ma ograniczony zakres prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. *Może się ono zajmować jedynie reklamą oraz promocją przedsiębiorcy zagranicznego.

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, utworzenie przedstawicielstwa w Polsce wymaga *wpisu do rejestru *przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych. Taki rejestr jest prowadzony przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Utworzone przedstawicielstwo używa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów _ Przedstawicielstwo w Polsce _.

Oddział

Zgodnie z art. 5 pkt 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oddziałem jest wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Pojęcie to jest również stosowane przy _ definiowaniu _ charakteru oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem doktryny prawa, za oddział przedsiębiorcy zagranicznego uważa się formę organizacyjno-prawną, za pomocą której przedsiębiorca zagraniczny wykonuje działalność gospodarczą poza miejscem jego siedziby. Uważa się także, że oddział przedsiębiorcy zagranicznego nie posiada osobowości prawnej.

Przedsiębiorca zagraniczny może na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzyć jeden lub więcej oddziałów. Zakres przedmiotu działalności oddziału nie może przekraczać zakresu przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Aby móc otworzyć oddział, musimy ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorcy.

Dodatkowo, przed podjęciem działalności, oddział musi zostać zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podobnie jak w przypadku przedstawicielstwa, nazwa oddziału musi się składać z oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodanymi wyrazami: oddział w Polsce. Ważne jest również to, że za _ długi _ oddziału przedsiębiorca zagraniczny ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, bez ograniczeń.

Autor jest aplikantem radcowskim w kancelarii BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach Okorowska Kancelaria Prawna Sp.k. we Wrocławiu

Tagi: prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz