Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
spółka z .o.o.
02.11.2006 15:22

Dopłaty w spółce z o.o. - niepopularne rozwiązania

Jednym ze sposobów dofinansowania spółki z o.o. jest wniesienie dopłat. Wspólnicy niechętnie sięgają po tę instytucję z uwagi na utrudnioną procedurę ich zwrotu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Odpowiednia regulacja w umowie spółki może jednak znacznie uatrakcyjnić tę instytucję.

Dopłaty są wkładami wspólników o charakterze czasowym. Nie wpływają one na powiększenie udziałów wspólników, a zatem i kapitału zakładowego spółki. Zwiększeniu ulegają natomiast środki własne spółki, co pozytywnie wpływa na wizerunek finansowy spółki.

Możliwość uchwalenia dopłat przez Zgromadzenie Wspólników musi wynikać z umowy spółki. Umowa może ograniczać obowiązek dopłat warunkiem lub terminem. Jeżeli wnoszenie dopłat nie zostało uzgodnione przy założeniu spółki, późniejsze ich wprowadzenie wymaga jednomyślnej zmiany umowy spółki. Jest to bowiem instytucja zwiększająca świadczenia wspólników na rzecz spółki.

O wysokości i terminie wniesienia dopłat decyduje zgromadzenie wspólników. Uchwała w tej kwestii podejmowana jest bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki przewiduje inną większość. Inaczej zatem niż w przypadku ustanowienia dopłat. Wynika to z faktu, iż _ Dopłaty są wkładami wspólników o charakterze czasowym. Nie wpływają one na powiększenie udziałów wspólników, a zatem i kapitału zakładowego spółki. Zwiększeniu ulegają natomiast środki własne spółki, co pozytywnie wpływa na wizerunek finansowy spółki. _ustalenie wysokości dopłat i terminu ich uiszczenia nie zwiększa świadczeń wspólników, a jedynie precyzuje moment ich wymagalności. Umowa spółki może przewidywać jednomyślne podejmowanie uchwał o wniesieniu dopłat, co chroni mniejszościowych wspólników, którzy nie zawsze są gotowi na wpłatę dopłat.

Istotne znaczenie dla poprawności wnoszenia dopłat – nawet w spółkach jednoosobowych – ma kwestia proporcjonalności nakładania na wspólników obowiązku uiszczania dopłat. Dopłaty winny być nakładane i uiszczane równomiernie w stosunku do udziałów wspólników (jako stosunek ilorazowy, iloczynowi czy procentowy). Nie wolno różnicować wysokości dopłat ze względu na okoliczność, komu dany udział przysługuje.

Zazwyczaj zasady wnoszenia i zwrotu dopłat stanowią odzwierciedlenie przepisów kodeksu spółek handlowych, choć nie jest to rozwiązanie korzystne. Stosownie do przepisów dopłaty podlegają zwrotowi, o ile nie są_ O wysokości i terminie wniesienia dopłat decyduje zgromadzenie wspólników. Uchwała w tej kwestii podejmowana jest bezwzględną większością głosów, chyba że umowa spółki przewiduje inną większość. _już wymagane na pokrycie starty wykazanej w sprawozdaniu finansowym oraz po upływie trzech miesięcy od ogłoszenia w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki o zamierzonym zwrocie dopłat. Wskazane wyżej warunki zwrotu dopłat mają charakter względnie obowiązujący.

Wspólnicy mogą zatem postanowić, wbrew zapisom kodeksowym, iż dopłaty będą zwracane nawet, gdy sprawozdanie finansowe spółki wykaże stratę, w krótszym niż 3 miesięczny termin od ogłoszenia, bądź nawet bez konieczności ogłaszania o zwrocie dopłat.

Przemyślane ukształtowanie w umowie spółki zasad wnoszenia dopłat może stanowić korzystny, zarówno dla spółki, jak i jej wspólników, sposób dofinansowania.

Autorem tekstu jest Agata Okorowska, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Prawnej BSO – Bramorski, Szermach, Okorowska – we Wrocławiu.

Tagi: spółka z .o.o., prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz