Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Dochody w spółce komandytowo-akcyjnej - kiedy podatek?

0
Podziel się

Opodatkowanie dochodu powinno nastąpić w chwili otrzymania środków, co oznacza, że akcjonariusz nie uiszcza w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy.

Dochody w spółce komandytowo-akcyjnej - kiedy podatek?
bEseIuXp

Do czasu wydania uchwały NSA w zakresie dochodów osiąganych przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej będzie istniała niepewność, w którym momencie należy je opodatkować.

Na gruncie ustaw podatkowych spółka komandytowo-akcyjna jako spółka osobowa nie jest podatnikiem dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają przepisów szczególnych, regulujących sposób rozliczania przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej przez akcjonariusza tej spółki. Przychody podlegające opodatkowaniu i koszty uzyskania przychodów ustala się zasadniczo w odpowiedniej proporcji u każdego wspólnika.

Pozarolnicza działalność gospodarcza czy kapitały pieniężne?

Jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (w tym spółka komandytowo-akcyjna), przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, uznaje się zasadniczo za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do jego udziału w zysku spółki (art. 5b ust. 2 updof) (np. wyrok NSA z 30 marca 2011 r., II FSK 1925/09).

bEseIuXr

Orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych w zakresie kwalifikacji dochodów akcjonariuszy osiąganych z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej jest niejednolite. Prezentowane są również stanowiska, iż przychód akcjonariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej należy kwalifikować jak dywidendę i opodatkować jako przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 updof (zob. np. wyrok WSA w Krakowie z 20 grudnia 2007 r., I SA/Kr 1181/07).


Podatek w trakcie roku czy w momencie otrzymania zysku?
bEseIuXx

Zobacz inne informacje o spółkach:

W przypadku kwalifikacji przychodów jako uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej przez akcjonariusza - osobę fizyczną moment uzyskania przychodu po stronie akcjonariusza należy ustalić według zasad określonych w art. 14 ust. 1c-1i updof. Po stronie akcjonariuszy prawo do zysku powstaje w momencie przeznaczenia zysku do wypłaty na podstawie stosownej uchwały walnego zgromadzenia odnośnie podziału zysku w części przypadającej na akcjonariuszy. Dopiero wtedy zysk staje się należy akcjonariuszowi i spełnia definicję przychodu należnego zgodnie z art. 14 ust. 1 updof.

bEseIuXy

Wydaje się, iż najbardziej uzasadnione jest, aby opodatkowanie dochodu nastąpiło w momencie otrzymania środków przez akcjonariusza (zgodnie z art. 14 ust. 1i updof). Oznacza to, iż akcjonariusz nie jest zobowiązany w trakcie roku do uiszczania zaliczek na podatek dochodowy (zob. wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1626/09).

Organy podatkowe prezentują również stanowiska, zgodnie z którymi pomimo kwalifikacji przychodów akcjonariusza jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej akcjonariusze powinni odprowadzać miesięcznie zaliczki na podatek dochodowy (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 15 marca 2010 r., IPPB1/415-217/10-2/EC).

W przypadku kwalifikacji przychodów akcjonariusza jako przychodów z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 updof organy podatkowe stoją na stanowisku, iż należy je opodatkować w momencie faktycznego otrzymania środków (po podjęciu stosownej uchwały i wypłacie zysku) bez konieczności zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego z tego tytułu.

Więcej o spółce komandytowej czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t19851.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/reprezentacja;spolki;z;o;o;komandytowej,244,0,736500.html) Reprezentacja spółki z o.o. komandytowej W spółce komandytowej uczestniczyć może spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozwala ona „podwójnie” zabezpieczyć wspólników przed odpowiedzialnością.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/204/t20940.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/spolka;komandytowa;w;praktyce,43,0,600363.html) Spółka komandytowa w praktyce Wspólnikiem spółki komandytowej może być np. spółka z o.o.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t19851.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/spolka;komandytowa;jako;alternatywa;dla;sp;z;o;o;,122,0,373370.html) Spółka komandytowa jako alternatywa dla sp. z o.o. Przy umiejętnym skonstruowaniu umowy spółki, spółka komandytowa może okazać się korzystniejsza od spółki z o.o
bEseIuXz

Autor jest doradcą podatkowym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

bEseIuXS
KOMENTARZE
(0)