Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Długi kredytowe przechodzą na spadkobierców

0
Podziel się:

Spadkobierca może spadek odrzucić lub przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności.

Długi kredytowe przechodzą na spadkobierców
(Maica/iStockphoto)

Z chwilą śmierci prawa i obowiązki zmarłego (w tym również długi wynikające z zaciągniętych kredytów) przechodzą na jego spadkobierców. W przypadku dziedziczenia ustawowego będą to spadkobiercy ustawowi, w przypadku dziedziczenia testamentowego spadkobiercy testamentowi.

Osoba dziedzicząca nie pozostaje jednak bez wyboru co do samego faktu dziedziczenia, jak i jego zakresu. Spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

W przypadku przyjęcia spadku wprost spadkobierca odpowiada za długi spadkowe zmarłego całym swoim majątkiem i to niezależnie od wartości odziedziczonej masy spadkowej. W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe jedynie do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, z wyjątkiem sytuacji, w której spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza długi nie istniejące. Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie odpowiedzialności za długi spadkowe, jest to jednakże równoznaczne z odmową przyjęcia jakichkolwiek aktywów spadku.

[

Spadek i konsekwencje prawne jego przyjęcia lub odrzucenia ]( Spadek i konsekwencje prawne jego przyjęcia lub odrzucenia )

Spadkobierca odrzucający spadek jest traktowany tak, jakby w ogóle nie dożył otwarcia spadku. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, i może być dokonane zarówno przed sądem, jak i przed notariuszem. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku bez żadnych ograniczeń, jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych, lub osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, wówczas brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Podobnie, jeżeli jeden ze spadkobierców przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, wówczas uważa się, że także spadkobiercy, którzy nie złożyli w terminie żadnego oświadczenia, przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Warto pamiętać, że do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku, natomiast od chwili jego przyjęcia ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. Oznacza to, że po przyjęciu spadku potencjalny wierzyciel może zaspokoić się nie tylko z przedmiotów lub innych aktywów które spadkobierca odziedziczył po zmarłym dłużniku, ale także z wszelkich innych przedmiotów należących do spadkobiercy.

Autor jest partnerem w kancelarii Mamiński i Wspólnicy

ZOBACZ TAKŻE:

wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)