Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Brak ochrony danych osobowych. Skutki mogą być kosztowne

0
Podziel się

Przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych przewidują kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

Brak ochrony danych osobowych. Skutki mogą być kosztowne
bEpWxAxx

Dane osobowe, w szczególności te dotyczące kontrahentów, są przechowywane i przetwarzane w każdym przedsiębiorstwie. Warto pamiętać, że skutki ich niewłaściwej ochrony mogą być bardzo kosztowne.

W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej, w drodze decyzji administracyjnej, nakazuje przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W przypadku niezastosowania się do decyzji przez podmiot, do którego została ona skierowana, GIODO jest uprawniony do nałożenia grzywny w celu przymuszenia. W takiej sytuacji jednorazowa kwota grzywny może wynieść do 50 tys. zł. Z kolei w przypadku jej kilkukrotnego nałożenia nawet do 200 tys. zł.

Niezależnie od powyższego, GIODO jest także uprawniony do wystąpienia z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa. Będzie to mogło nastąpić w przypadku podejrzenia, iż działanie lub zaniechanie administratora danych osobowych wyczerpało znamiona któregoś z czynów zabronionych, określonych w ustawie. Przepisy karne zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych przewidują kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.

bEpWxAxz

W przypadku nałożenia kary grzywny stosuje się przepisy Kodeksu karnego, zgodnie z którymi karę tę wymierza się w stawkach dziennych. Liczba stawek dziennych - w zależności od okoliczności konkretnego przypadku - może wynieść od 10 do 540, z kolei wysokość pojedynczej stawki ustala się w granicach od 10 zł do 2 tysięcy zł. W praktyce oznacza to, że w skrajnych przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, możliwe będzie wymierzenie kary grzywny w wysokości przekraczającej kwotę 1 miliona złotych.

Należy również zwrócić uwagę, że 14 grudnia 2012 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Biurem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a Państwową Inspekcją Pracy, zgodnie z którym organy te zobowiązały się do współpracy w zakresie wymiany informacji pozyskanych w toku przeprowadzanych kontroli. Zgodnie z treścią tego porozumienia Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) będzie zawiadamiać GIODO o nieprawidłowościach w zakresie przetwarzania danych osobowych przez pracodawców, z kolei GIODO będzie informował PIP o naruszeniach przepisów prawa pracy, stwierdzonych w czasie prowadzanych kontroli.

Oznacza to, że w toku jednej kontroli zarówno inspektorzy GIODO jak i PIP będą sprawdzać czy przedsiębiorca przestrzega przepisów prawa pracy oraz właściwie chroni dane osobowe. Współpraca tych dwóch organów doprowadzi do stworzenia skutecznego i skoordynowanego systemu kontroli, dlatego warto pamiętać o starannym przestrzeganiu procedur przewidzianych w ustawie o ochronie danych osobowych, gdyż skutki ich ewentualnego naruszenia są bardzo kosztowne.

Czytaj więcej w Money.pl
Pytają o kod pocztowy? Nie odpowiadaj Same kody pocztowe nie są danymi osobowymi, ale kiedy połączy się je z numerem karty, którą płacimy za zakupy, można ustalić tożsamość klienta.
Dane z firmowych smartfonów pod ochroną? W praktyce firmowe smartfony stały się nośnikami danych osobowych, które podlegają ustawowej ochronie.
Ochrona danych osobowych. Polacy coraz bardziej świadomi Wiedza Polaków na temat ochrony ich danych osobowych jest coraz lepsza. Świadczy o tym m.in. rosnąca liczba zapytań i skarg wpływających do GIODO
bEpWxAxF

Autor jest aplikantem radcowskim w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

bEpWxAya
KOMENTARZE
(0)