Na skróty

Money.plPrawoAkty prawne

Ujednolicone akty prawne

Kodeks postępowania administracyjnego

DZIAŁ II Postępowanie

Rozdział 7 Decyzje

Art. 104. kpa

Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania administracyjnego
Zobacz i pobierz dokument Stan na dzień: 21/04/2015
Sygnatura: DU rok 1960 numer 30 poz. 168
Tytuł: Kodeks postępowania administracyjnego
Data ogłoszenia: 1960-06-25
Data wejscia w życie: 1960-06-25

Art. 104. § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.