Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plPrawoAktualnościOkiem eksperta

Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi

2011-02-17 14:42

Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi

Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi

Świeżo zatrudniony pracownik, tak samo jak jego zaawansowani stażem koledzy, ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i odpłatnego urlopu wypoczynkowego. W zależności od okresu zatrudnienia, różny może być jednak wymiar przysługującego mu urlopu.

Przede wszystkim młody pracownik nie skorzysta z urlopu już drugiego dnia po podjęciu pracy. Zgodnie bowiem z art. 153 Kodeksu pracy, pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym ją podjął uprawnienia do pierwszego urlopu nabywa z upływem każdego miesiąca pracy, a więc z dołu. Po przepracowaniu pierwszego miesiąca będzie miał więc prawo do urlopu w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego mu po przepracowaniu roku. Nawet, jeżeli w trakcie tego pierwszego roku zatrudnienia pracownik zmieni pracodawcę, nie będzie miało to wpływu na proporcjonalne nabywanie prawa do kolejnych dni urlopu z każdym kolejnym miesiącem zatrudnienia.

Po pierwszym roku kalendarzowym zatrudnienia, prawo do kolejnych urlopów pracownik będzie nabywał już na ogólnych zasadach. Prawo do urlopu za dany rok nabędzie on więc z góry i w pełnym wymiarze z początkiem każdego roku kalendarzowego.

Nawet, jeżeli okres przepracowany w pierwszym roku zatrudnienia nie był wystarczający dla uzyskania prawa do urlopu za ten rok, to z początkiem nowego roku pracownik będzie mógł już cieszyć się od razu urlopem w pełnym wymiarze. Jeżeli zatem pracownik zostanie zatrudniony z dniem 15 grudnia, a więc nie przepracuje pełnego miesiąca i nie uzyska prawa do 1/12 urlopu, to z dniem 1 stycznia nabędzie on prawo do całego urlopu za kolejny rok kalendarzowy.

Prawa pracowników wychowujących dzieci
Do ustalenia, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi za dany rok, należy wziąć pod uwagę całkowity okres zatrudnienia pracownika. Wlicza się do niego zarówno okresy poprzedniego zatrudnienia danego pracownika u innych pracodawców (bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy) jak i okresy nauki na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgodnie z art. 154 K.p., wymiar urlopu pracowników, zatrudnionych do 10 lat wynosi 20 dni, zaś powyżej 10 lat - 26 dni. Do stażu rzeczywistego zatrudnienia kodeks pozwala doliczyć okresy nauki zakończonej ukończeniem poszczególnych szczebli edukacji, liczonej według następujących reguł:

  • ukończenie zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  • szkoły policealnej - 6 lat,
  • szkoły wyższej - 8 lat.

Ważne jest przy tym, że okresy te nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że absolwent szkoły wyższej, który ukończył średnią szkołę ogólnokształcącą, będzie miał prawo do wliczenia 8, a nie 12 lat nauki.

8 lat stanowi maksymalną liczbę lat nauki, wliczaną do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do nabycia wyższego wymiaru urlopu. Pracownikowi podejmującemu pracę po raz pierwszy w życiu, zasadniczo przysługiwać zatem będzie 20 dni urlopu. Z każdym miesiącem nabędzie on więc prawo do 1,66 dnia urlopu. Nie ma jednak przeszkód, by wymiar ten zaokrąglać w górę do pełnego dnia urlopu, o ile całkowity przyznany w pierwszym roku urlop nie przekroczy w ten sposób przysługującej pracownikowi proporcjonalnie do liczby przepracowanych w tym roku miesięcy liczby wolnych dni.

Czytaj w Money.pl
Gdzie leży granica mobbingu?
Z praktyki orzeczniczej wynika, że nie jest możliwe wskazanie minimalnego okresu niezbędnego do zaistnienia mobbingu.
Czy po urlopie ojcowskim trzeba płacić FP i FGŚP?
Zakład pracy zwolniony jest na 36 miesięcy z opłacania składek po urlopie macierzyńskim. Czy to samo dotyczy ojcowskiego?
Kiedy pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie?
Przestępstwo, utrata uprawnień do wykonywania zawodu lub ciężkie naruszenie obowiązków mogą być podstawą do dyscyplinarki.

Autorka jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

tagi

zatrudnienie, pracownik, nauka, urlop, kodeks, pracy, wymiar, okres

Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Czytam Money.pl


2015-09-29 13:40:05 80.53.110.* | gregor504
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam, więc jeżeli ukończyłem studia I stopnia (inżynierskie) jestem po pół rocznym stażu pracy to ile mi przysługuje urlopu w pierwszym roku zatrudnienia na czas nie określony?
2015-09-29 21:18:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kiedy konkretnie ta pierwsza umowa o pracę się rozpoczęła. 'Pół roku' to mało precyzyjne. jaki jest wymiar etatu ?
2015-09-29 12:19:00 213.73.14.* | stlife
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam, za przepracowany miesiac przysluguje mi 1,66 dnia urlopu. W przypadku otrzymania wypowiedzenia, to za ostatni miesiac pracy teoretycznie przysluguje mi takze 1,66 dnia urlopu czy w tej sytuacji moge wykorzystac urlop za ostatni miesiac w ostatnim miesiau pracy czy to juz jest przesada?
2015-09-29 13:03:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie 'przysługuje'- a 'przysługiwać będzie'. Tu prawo do świadczenia jest 'z dołu'. Oczywiście jeśli zakończenie biegu wypowiedzenia nie nastąpi w dniu, w którym nie będzie jeszcze pełnego miesiąca po ostatnim pełnym miesiącu zatrudnienia.

Wnioskować można- do pracodawcy należy decyzja czy udzieli tego urlopu awansem czy jednak stricte z zapisami KP w tej sytuacji- wypłaci ekwiwalent pieniężny.
2015-08-11 12:48:32 83.10.139.* | piggiotto
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [3]
Witam, proszę o poradę, kiedy przysługuje mi urlop w wymiarze 26 dni?
2003-2006 - Liceum Profilowane (nie wiem właśnie czy, liczy się ono tak jak normalne liceum ogólnokształcące, w kodeksie pracy nie ma nic o liceach profilowanych ;/),
07.02.2007-29.10.2007 - zasadnicza służba wojskowa (czy muszę przedstawiać pracodawcy jakieś dokumenty związane z odbyciem zasadniczej służby wojskowej, aby ten okres został włączony do moich lat pracy?)
17.06.2010 - nadal pracuję.
Jeżeli dobrze liczę jakoś we wrześniu powinienem nabyć prawa do 26 dni urlopu, dobrze rozumuje?
2015-08-11 18:52:27 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie ma, bo KP nie nadążył za tym typem szkoły, a od 2012 już ich przecież nie ma.

wg. stricte podstawy programowej - była to średnia szkoła zawodowa. A więc do zaliczenia do stażu na potrzeby u. wypoczynkowego- 3 lata. Spotyka się też interpretacje - że skoro budzi wątpliwości- to na korzyść pracownika, a więc zaliczenie jak liceum ogólnokształcącego. Nie wiem jak traktują to kadry u Pana.

W opcji korzystniejszej staż wynosiłby 4 lata z tyt. edukacji + 5 lat 10 miesięcy 22 dni z tyt. służby i zatrudnienia. Staż 10 lat zostałby uzyskany 18 września.

Każdy okres jeśli ma być zaliczony musi być udokumentowany. Na samym oświadczeniu pracodawca nie może się opierać. Wpis o służbie jest w książeczce wojskowej.
2015-08-11 23:39:03 83.10.139.* | piggiotto
Piękne dzięki za szybką odpowiedź, od razu przepraszam za błędy w poprzednim poście ;/
Jeno mam jedno pytanie, odnośnie "wg. stricte podstawy programowej - była to średnia szkoła zawodowa. A więc do zaliczenia do stażu na potrzeby u. wypoczynkowego- 3 lata. "
W KP jest że:
"Art. 155. [Nauka w szkole] § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat.
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,"

To albo 3, 4 albo 5... zobaczymy co w kadrach powiedzą :)
Jeszcze raz wielkie dzięki :)
Pozdrawiam :)
2015-08-12 08:58:28 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
3 albo 4. 5 lat nie wchodzi w rachubę przecież.

Liceum profilowane należy zaliczyć albo jako średnią szkołę zawodową trzyletnią (bo programowo było 3 letnie) albo jako liceum ogólnokształcące- wg. tej liberalnej wykładni.
2015-08-01 12:10:46 79.163.179.* | Marianna260
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Czyli krótszy urlop, naliczany proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy dotyczy tylko pierwszej pracy podjętej w życiu. Czy występuje także w jakichś innych przypadkach?
2015-08-03 11:07:01 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Dotyczy pierwszego roku kalendarzowego pracy etatowej danego pracownika.

Może być sytuacja przecież, w której ma np. dwu pracodawców w takim roku. Bo bezpośredni po szkole podejmuje pracę w lutym u pracodawcy X, a w czerwcu tego roku u pracodawcy Y. U obu pracodawców tak ( z art. 153 ) nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie ma tu znaczenia, czy zatrudnienie u Y następuje bezpośrednio po zatrudnieniu u X, czy po przerwie, czy nakłada się z zatrudnieniem u X. Ważna jest rama czasowa roku kalendarzowego w którym dochodzi do pierwszego w życiu pójścia na etat.
2015-08-01 04:09:23 79.163.177.* | Marianna260
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Dzień dobry,
moje pytanie nieco odbiega od wątku, bo nie dotyczy pierwszej pracy, ale proszę o odpowiedź. U pracodawcy X pracuję na pół etatu od 1 I 2014. Obecnie korzystam po raz drugi z urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze 104h. Od 1 I 2015 podjęłam pracę na pół etatu u drugiego pracodawcy (umowa na czas określony do 31 XII 2015). Czy u tego pracodawcy przysługuje mi również 104h urlopu? Czy fakt, że nie przepracowałam u niego jeszcze całego roku wpływa na długość urlopu? Proszę o podstawę prawną.
2015-08-01 11:34:22 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Kwestia pierwszego urlopu w rozumieniu wątku, a więc art. 153 KP, a więc tzw. urlopu cząstkowego dotyczy pierwszego roku kalendarzowego w karierze pracownika, a nie stażu tzw. zakładowego.
W 2015 r. u obu pracodawców ma Pani urlop na zasadach ogólnych- czyli z prawem z góry, od 1.01. 2015.

Podstawa- art. 153 i 154 KP
2015-07-30 19:24:30 195.136.222.* | usmieszek
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam,
Pracuje na umowe o pracę od 1.10.2014 do dnia dzisiejszego tj 30.07.2015. Proszę o informacje ile mi przysługuje urlopu? Mam swój własny ślub a pracodawca nie chce się zgodzić na urlop. Proszę o pomoc
2015-07-31 12:18:42 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zacznijmy od tego, że z powodu ślubu pracownika przysługują dwa dni wolne od pracy tzw. urlopu okolicznościowego.

Co do wymiaru urlopu- trochę mało danych- głównie tego, jaki jest staż pracowniczy, jaki wymiar etatu, do kiedy trwa obecna umowa.

Przy założeniu:
- stażu poniżej 10 lat
- 1/1 etatu
- umowy przynajmniej do 1 grudnia (włącznie) 2015
- tego, że 1.10.14 to rzeczywiście pierwsza prac w życiu

nabyła Pani z tej umowy prawo do urlopu
- 3 i 1/3 dnia (26 godzin i 40 minut) za rok 2014 i
- 20 dni (160 godzin) za 2015 rok.
2015-07-29 07:57:03 185.74.87.* | adm1
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
witam;) od 16 października 2014 do 16 marca 2015 byłam na stażu, od tego momentu dostałam umowę na 3 miesiące i teraz dostałam na kolejny rok w tej samej firmie do czerwca 2016 roku, czy pełny urlop(20) będę mogła wykorzystać dopiero po nowym roku?i czy to znaczy że te dni które mi się teoretycznie powinny należeć w tym roku przejdą do wykorzystania w 2016 roku tak?
2015-07-31 12:33:24 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem- zgodnie z tematem wątku- przed stażem z PUP nie była Pani nigdy na etacie. I że mówimy o 1/1 etatu.
Zatem urlop z umowy trzymiesięcznej w wymiarze 5 dni powinien był być udzielony w jej czasie lub rozliczony ekwiwalentem. Przejście urlopu nierozliczonego na obecną umowę- tylko za pisemnym porozumieniem. Z obecnej umowy nadal nabywa Pani po 1 i 2/3 dnia (13 godzin i 20 minut) po każdym miesiącu zatrudnienia, więc licząc od 16 czerwca z obecnej umowy jest to dopiero 1 i 2/3 dnia, a 15 sierpnia będzie to już 3 i 1/3 dnia itd. do 10 dni ostatecznie.

1 stycznia 2016 r. już prawo z góry do całego urlopu za 2016 z tej umowy czyli do 10 dni (80 godzin).
2015-07-28 16:25:45 martyna_1987
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [3]
Witam :) Chciałabym zapytać czy mam prawo wziąść 5 dni urlopu w sierpniu jeśli podjęłam pracę w kwietniu tego roku. Dodam że to moja pierwsza praca podjęta w tym roku kalendarzowym i jest ona na pół etatu. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź :)
2015-07-28 17:03:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pierwsza w tym roku, ale czy przed 2015 była już Pani zatrudniona ?

Jeśli tak- to należny wymiar urlopu to 8 dni (64 godziny) przy założeniu stażu poniżej 10 lat- a więc co do zasady nie ma problemu.
2015-07-28 17:14:19 martyna_1987
Tak byłam wcześniej zatrudniona,ale swoją ostatnią pracę skończyłam w maju 2012 ponieważ zakład został zamknięty.
2015-07-29 08:49:39 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc jak napisałem- już od pierwszego dnia umowy ma Pani prawo do owych 64 godzin u. wypoczynkowego. No chyba, że umowa kończy się przed grudniem 2015- wtedy proporcjonalnie mniej.

Samo zaś udzielenie w konkretnym terminie jest uzależnione jednak też od woli i możliwości pracodawcy- po prostu już sierpień może mieć takie obłożenie ustalone w planach urlopowych- że nie będzie to możliwe.
2015-07-14 18:26:43 176.221.121.* | agaaaa
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [2]
Witam wszystkich:) Mam pytanko:) zaczęłam prace w tym roku tj. 15 czerwca, od przyszłego roku będzie mi przysługiwać urlop w pełnym wymiarze tj. 20 dni (ponieważ mój staż wynika z nauki - 8 lat/studia wyższe), czy wlicza mi się do tych lat odbycie rocznego stażu w starostwie powiatowym (staż z PUP)??? jeżeli tak to od kiedy ten okres 26 dni będzie mi przysługiwać? bo w takim razie miałabym na dzień dzisiejszy: 8 lat nauki+ 1rok stażu + praca do końca roku kalendarzowego(6m-cy). i dopiero w przyszłym roku w czerwcu należałoby mi się te 26 dni urlopu, czy jak to wygląda? bo może w ogóle ten staż się nie wlicza? jeżeli nie brać pod uwagę stażu, to od czerwca 2017r dopiero te 26 dni urlopu??? pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję:)
2015-07-15 10:47:13 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Staż z PUP wlicza się do stażu 'urlopowego'- z art. 79 ustawy o promocji zatrudnienia.

Masz zatem obecnie staż 9 lat i niemal 1 miesiąca.
Tyle, że mimo rocznego stażu sposób nabywania prawa do urlopu jest taki, jak osoby nigdy dotąd niepracującej.

W roku 2015 nabywasz urlop w wymiarze 1,66 dnia po każdym miesiącu zatrudnienia- przy założeniu 1/1 etatu.
Zatem dziś już masz prawo do u. cząstkowego 1,66 dnia, za miesiąc do kolejnego itd. Ostatecznie wraz z 14 grudnia ostateczny wymiar urlopu z tej umowy wyniesie 8, 33 dnia, czyli 66 godzin 40 minut.

Z dniem 1 stycznia 2016 uzyskasz już z góry prawo do 20 dni u. wypoczynkowego, a z dniem 14 czerwca 2016 uzyskasz staż 10 lat, a więc prawo do urlopu zostanie podwyższone do 26 dni.

Oczywiście nadal przy założeniu 1/1 etatu, ciągłości zatrudnienia..
2015-07-15 19:51:39 176.221.121.* | agaaaa
dzięki wielkie:) super:) po prostu jasno i na temat:) jeszcze raz wielkie dzięki:) pozdrawiam serdecznie
2015-07-03 12:27:08 145.237.2.* | Justyna530
zatrudnienie w trakcie roku a dłuższy urlop [1]
Witam,
styczeń- maj- status osoby bezrobotnej,
od czerwca umowa o pracę- urlop wypoczynkowy przysługujący proporcjonalnie: 13 dni.
Pytanie- czy w związku z rozpoczęciem pracy w trakcie roku przysługuje mi dłuższy nieprzerwany urlop tj. 14 dni nieprzerwanego wypoczynku ( łącznie z weekendami w tym przypadku (10+4)? Czy prawo do dłuższego urlopu nabywa się z początkiem roku?

Pozdrawiam
2015-07-03 15:15:11 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A co to ma wspólnego z wątkiem o 'pierwszym urlopie' ?

Nie przysługuje, skoro całkowity wymiar jest niższy. Bez względu na moment rozpoczęcia stosunku pracy w trakcie roku u. wypoczynkowy powinien być udzielany w całym należnym wymiarze, a dzielony - na wniosek pracownika, a nie arbitralnie przez pracodawcę. Przy podziale- o ile to możliwe jedna część powinna trwać właśnie min. 14 dni.

Tyle, z art. 162 KP
2015-06-22 08:33:35 83.10.197.* | AnnaD91
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [3]
Witam,
od 1.04.2015 jestem zatrudniona na 3-msc na umowę o pracę, na pełny etat (pierwsza praca, wcześniej staż z PUP od października 2014, w tej samej firmie w której teraz pracuje).
Jestem po studiach, czyli ponieżej 10 lat stażu pracy = 20dni urlopu.
Od 1 lipca mam mieć umowę na czas nieokreślony i chcę się dowiedzieć, jak to jest z urlopem za okres pracy na czas określony..czy niewykorzystane dni przechodzą, jeśli nie przekraczają 20 przysługujących mi dni do końca roku?
Dodam jeszcze, że mam zaokrąglane w góre z 1,66 na 2 dni urlopu.
2015-06-22 10:14:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do zasady każdą umowę rozlicza się pod względem urlopu osobno- tj. jeśli całości należnego urlopu nie wykorzystano- wypłaca się ekwiwalent. Przejście urlopu w naturze na kolejną umowę u tego samego pracodawcy tylko w trybie art. 171, par. 3 KP- na podstawie pisemnej umowy w tym zakresie i tylko przy bezpośrednim następstwie tych umów.

To czy umowa jest bezterminowa czy na czas określony NIE ma znaczenia dla sposobu liczenia/wymiaru urlopu.

Do końca roku nie masz 20 przysługujących dni u. wypoczynkowego.
2015-06-22 14:29:42 83.10.197.* | AnnaD91
Z tymi przysługującymi dniami urlopu źle się wyraziłam, chodziło mi że tyle mi przysługuje z obecnym stażem pracy ale wiadomo, że nie do końca roku bo zaczynałam pracę od 1.04.2015 i nalicza się proporcjonalnie z tego co wiem :)
Dziękuje za pomoc!
2015-06-22 14:34:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pojęcie 'proporcjonalnie; dotyczy już normalnego urlopu, a więc w drugim i kolejnych latach kariery pracownika. W pierwszym roku, to co Ciebie dotyczy, to urlop tzw. cząstkowy, z narastającym prawem do niego.
2015-06-18 11:27:52 84.10.36.* | Malvina
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam,
od 1 kwietnia jestem zatrudniona na umowę o pracę (pierwsza praca-wcześniej półroczny staż w tej samej firmie do 31 maja, od 1 kwietnia umowa o pracę), umowa jest na czas określony na pół roku, tj do 30 września, jestem świeżo po studiach, czyli staż pracy poniżej 10 lat. Ile urlopu mi przysługuje na te pół roku pracy, dodam jeszcze, że będę miała przedłużoną umowę na kolejne pół roku w tej samej firmie.
2015-06-18 20:26:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Staż przed umową jak rozumiem z PUP ? Nie na umowę o pracę ? 1/1 etatu ?

Jeśli tak, to:
- z obecnej umowy nabyłaś już prawo do 3 i 1/3 dnia urlopu (26 godzin 40 minut)- po 1 i 2/3 dnia po każdym miesiącu umowy. Z końcem czerwca kolejne 1 2/3 dnia itd. Łącznie więc na dzień 30 września będzie to 10 dni (80 godzin).
- jeśli umowa zostanie przedłużona na kolejne 6 miesięcy ww schemat będzie do końca 2015 roku, a z dniem 1 stycznia 2016 nabędziesz prawo już z góry do urlopu proporcjonalnego 3/12 czyli do 5 dni (40 godzin).
2015-06-16 22:28:30 193.150.47.* | Nowy pracownik 55
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [3]
Witam,

bardzo proszę pomoc.
moja sprawa wygląda następująco:

mam ponad 10 letni staż pracy, ostatnie zatrudnienie:

2014 listopad do 2015 luty umowa o pracę
2015.05.09 do 2016.08.09 umowa o pracę

Chciałam zapytać ile urlopu mi przysługuje i po jakim czasie?

Pozdrawiam serdecznie.
2015-06-17 11:06:05 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro było zatrudnienie PRZED 2015 r. to nie ma kwestii pierwszego urlopu, o którym traktuje ten artykuł i wątek.

Z obecnej umowy ma Pani prawo do urlopu proporcjonalnego za rok 2015 w wymiarze 8/12.
Za 2016- też.

Przy 1/1 etatu oznacza to po 18 dni urlopu.

Wymiar za rok obecny może być niższy, jeśli pracodawca z umowy poprzedniej udzielił urlopu nadmiarowo- tj. ponad 2/12.
2015-06-19 00:56:16 193.150.47.* | Nowy pracownik 55
Mam jeszcze pytanie po jakim czasie od zatrudnienia mogę uzyskać urlop?

Zastanawiam się również czy pierwszy urlop dotyczy tylko pracownika, który po raz pierwszy w swojej karierze podjął pracę? czy również pracownika, który po raz pierwszy w roku kalendarzowym podjął prace?

Bardzo proszę o odpowiedź?
2015-06-19 07:46:09 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Prawo do urlopu formalnie ma Pani od pierwszego dnia urlopu. Data jego wykorzystania zależy od porozumienia z pracodawcą, istniejącego już ewentualnie u niego planu urlopów na 2015. Pracodawca nie jest bezwględnie związany wnioskiem urlopowym pracownika, może poza sytuacją urlopu po urlopie macierzyńskim.

Pierwszy urlop w rozumieniu tego wątku (nie przeczytała Pani artykułu) dotyczy pierwszego roku kalendarzowego zatrudnienia w całej karierze pracownika.
2015-04-14 12:44:10 95.160.9.* | Bercik999
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam serdecznie.
Mam staż pracy powyżej 20 lat ostatnie okresy zatrudnienia na pełny etat to od 02.12.2013 r. do 15.10.2014 r i od 02.11.2014 r do obecnie.. Mam pytanie obecnie szef wysłał mnie na urlop wypoczynkowy 25 dni minęło 13 dni mojego urlopu ja w znalazłem inną pracę i w urlopie złożyłem wypowiedzenie umowy z 14 dniowym okresem. Szef po otrzymaniu wypowiedzenia odkręcił całe nasze ustalenia i powiedział,że mam wracać do pracy bo mi się tyle urlopu nie należy i już przekroczyłem przysługujący mi limit i że możemy rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z wcześniejszą datą albo wstawi mi nieobecność w pracy.
Jutro mam jechać do firmy co ja mam robić w tej sytuacji, proszę o pomoc.
Na dmienie jeszcze że przed pójściem na urlop szef kazał mi podpisać czysty wniosek urlopowy bez dat y bo miał sam wypełnić.
Z góry dziękuję.za odpowieć.
2015-05-04 13:38:31 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pracodawca, nawet jawnie i perfidnie 'naciągnięty' (nie mówię, że tak tu było) na udzielenie nadmiarowego urlopu NIE ma możliwości go właściwie odzyskać od pracownika.

Wszelkie odkręcanie decyzji urlopowej, podmiany dokumentów są nielegalne. A odwołanie tylko z tego powodu z urlopu jest niezgodne z prawem- bo wymagana jest tu nadzwyczajna sytuacja konieczności podjęcia pracy przez tego konkretnego pracownika (np. awaria i jedyny pracownik z uprawnieniami itp.)
2015-04-06 18:15:21 jonanna
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [3]
Witam!
13 kwietnia idę pierwszy raz do nowej pracy. Jestem świeżo po 5,5 letnich studiach magisterskich. Jak będą liczone moje dni urlopu? Czy za kwiecień będzie przysługiwał mi jakiś dzień urlopu? Ponadto, jak będzie liczony mój urlop od przyszłego roku kalendarzowego? Czy przysługuje mi od razu 26 dni urlopu, jeżeli skończyłam 5,5 letnie studia magisterskie?

Z góry dziękuję za odpowiedź
2015-05-05 09:29:08 83.18.179.* | aknelam
Witam,
od października pracuję na umowę zlecenie, w czerwcu umowa zlecenie zostanie zmieniona na umowę o pracę czy wobec tego już w sierpniu mogę wyjechać na urlop?

Z góry dziękuje za odpowiedź
2015-05-05 11:01:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jeśli jest to rzeczywiście pierwszy urlop w rozumieniu tego wątku to w sierpniu wymiar urlopu wyniesie raptem 3 i 1/3 dnia (26 godzin i 40 minut) przy założeniu 1/1 etatu.

Samo prawo do urlopu nie oznacza bezwzględnego obowiązku pracodawcy jego udzielania zgodnie z wnioskiem pracownika.
2015-04-07 10:49:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Studia wyższe dają ryczałtem 8 lat stażu pracowniczego. Zatem prawo do 'podstawy' 26 dni pojawi się po 2 latach łącznie zatrudnienia i ewentualnych innych okresów zaliczalnych- np. zasiłku dla bezrobotnych, czego nie życzę :-).

Prawo do jakiegokolwiek urlopu pojawi się więc dopiero po przepracowaniu miesiąca. Liczy się tu trwanie stosunku pracy- 13 kwietnia to pierwsza dniówka, ale stosunek pracy może powstać wcześniej- np. 11 kwietnia- to wynika z treści umowy.

Zatem dla konkretów potrzebne jest info o:
- wymiarze etatu
- długości umowy (okresie trwania umowy, jeśli nie jest umową na czas nieokreślony)
- dacie powstania stosunku pracy- na ogół data zawarcia umowy, jeśli w jej tekście nie pada info o dacie powstania stosunku pracy.
2015-03-31 20:21:49 188.122.8.* | Smolaa
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam, z dniem 1 kwietnia zaczynam pracę na podstanie umowy o pracę ( umowa na czas 1 roku), wcześniej w tej samej firmie pracowałem przez 6 miesięcy na podstawie umowy zlecenia. Do stażu pracy wliczają mi się studia. Wcześniej pracowałem przez 6 miesięcy w innej firmę, jednak z uwagi na to, że firma upadła nie mam dokumentów potwierdzających staż pracy.
Czy przy obecnej umowie która wchodzi w życie, przysługuje mi urlop? Bardzo proszę o odpowiedź
2015-04-01 11:45:49 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To, że firma upadła nie zwalniało jej z przekazania dokumentacji pracowniczej do odpowiedniego archiwum, a więc kwestii uzyskania ponownie świadectwa pracy. No i upadłość nie zwalniała z obowiązku wydania świadectw. Zgubił Pan ?

Bez tego świadectwa pracodawca może jak najbardzie traktować Pana jak po raz pierwszy w życiu zatrudnionego, a więc ustalać prawo do urlopu właśnie z art. 153 KP.

Urlop więc po 1/12 wymiaru rocznego po każdym miesiącu. Przy całym etacie- po 1,66(6) dnia. Prawo do pierwszej cząstki- z przepracowaniem 30 kwietnia, kolejnej- 31 maja itd.

Łącznie da to z dniem 31 grudnia łączny wymiar z tej umowy 15 dni.

1,66(6) dnia = 13 godzin 20 minut.

Oczywiście dostarczenie odpisu/świadectwa od razu musi spowodować zweryfikowanie urlopu na 'normalny'.

Brakujące świadectwo będzie też potrzebne ze względu na to, by nie przesunęło się o owe pół roku Pana prawo do wyższej 'podstawy' urlopu czyli 26 zamiast 20 dni.
2015-03-28 15:52:41 Agnieszka F
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [2]
Witam, od 3.11.2014 pracuję na umowę o pracę na czas określony (do 2.05.2016) umowa jest dofinansowywana z UP na zasadzie tzw bonu stażowego (przez 12 miesięcy pracodawca otrzymuje zwrot składek). Ukończyłam 4 letnie technikum + 5 lat studiów i pół roku stażu (u pracodawcy u którego obecnie pracuję) To moja pierwsza praca i w związku z tym mam kilka pytań:
- ile dni wolnych przysługiwało mi w 2014r.?
- ile dni wolnych przysługuje mi w 2015r.?
Pierwsza zatrudniona w firmie księgowa obliczała moje dni wolne na zasadzie proporcji. Podobno obecna uznała, że przez pierwsze 3 miesiące byłam na okresie próbnym i nie przysługiwały mi 2 dni wolnego tylko 1,5 po przepracowaniu miesiąca.

Mam dwu letnie dziecko i podpisywałam oświadczenie że będę korzystać z przysługujących mi 2 dni urlopu:
- czy mogłam wykorzystać te dwa dni w grudniu 2014 roku i np. kolejne 2 już w styczniu 2015? czy dopiero po upływie 365 dni?

z góry dziękuję za pomoc.
2015-03-29 18:20:21 Agnieszka F
dodam jeszcze, że jest t praca na cały etat.
2015-03-30 15:08:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To, czy umowa jest próbna, czy nie NIE ma znaczenia dla kwestii prawa/wymiaru urlopu wypoczynkowego. I nie ma co uznawać, tylko stwierdzić na podstawie podpisanej umowy- bo wynikać to musi już konkretnego sformułowania jej treści.

Rozumiem, że staż był też z PUP.

Zatem z obecnej umowy o pracę :
- za rok 2014 nabyła z dniem 2 grudnia prawo do 1 i 2/3 dnia u. wypoczynkowego ( 13 godzin i 20 minut ).
- za rok 2015- z góry od 1 stycznia prawo do 20 dni (160 godzin).

2 dni wolne "na dziecko" z art. 188 KP to nie urlop. Jest to wymiar na każdy rok kalendarzowy. Mogła więc Pani wykorzystać je już w grudniu za ubiegły rok. To, czy je Pani wykorzystała czy nie nie ma znaczenia dla tegorocznego prawa do nich za 2015 r. ani do tegorocznego terminu ich wykorzystania.
2015-03-20 12:52:46 83.18.82.* | paulina 99999999
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [2]
Witam,
20.01.2015 zatrudniliśmy pracownika, który ukończył szkołę zawodowa (latach 1988-1991). Następnie od listopada 1992r do stycznia 1993r pracował w jakimś zakładzie na pełny etat i później od lipca 1994r do stycznia 1995 r. tez na pełny etat. W kolejnych latach prowadził własna działalność. Zatem wg przepisów powinien uzyskać wymiar 20dni uurlopu tak?
2015-03-21 09:34:57 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Przecież jego NIE dotyczy pierwszy urlop w rozumieniu art. 153 KP.

Jego staż wygląda na 3 lata z tyt. edukacji+ 10 miesięcy z tyt. zatrudnienia. Zatem zdecydowanie ma 'podstawę' 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Od 20 stycznia ma z góry prawo do całego urlopu za 2015. Owszem jest to 20 dni, jeśli umowa jest bezterminowa, albo terminowa, która jednak nie kończy się przed grudniem 2015.
2015-03-20 11:07:30 89.66.209.* | Natalia1145
Jeśli podpisalam umowe o prace na rok dnia 27 lutego 2015 roku. To czy na dzien dzisiejszy (20 marca) przysluguje mi juz urlop w wymiarze 20 dni?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-20 11:14:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
A mówimy o pierwszym urlopie rzeczywiście tj. sytuacji w której nigdy przed 2015 r. nie była Pani w zatrudnieniu ?

Jeśli tak, to czy było jakieś poprzednie zatrudnienie już w 2015 r. ?
A o jakim wymiarze etatu mówimy ?
2015-03-20 11:31:53 89.66.209.* | Natalia1145
Nie, to moja pierwsza praca. Studiuje a wymiar pracy to 3/4
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-20 11:44:03 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Zatem obecnie NIE ma Pani prawa do żadnego urlopu. Jeśli data 27 lutego to również data rozpoczęcia stosunku pracy to dopiero z dniem 26 marca powstanie prawo do u. tzw. cząstkowego w wymiarze 1/12 x 20 x 3/4 = 1,25 dnia (10 godzin). Po kolejnym miesiącu pracy- do kolejnych 10 godzin. Itd. Zatem ostatecznie z dniem 26 grudnia osiągnie Pani całość wymiaru urlopu tegorocznego z tej umowy tj. 12,5 dnia, czyli 100 godzin. Dopiero z dniem 1.01.2016 zmiana zasad.
2015-03-18 19:34:46 mexx
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [3]
dzien.dobry
pracuje.od.17.11.2014.roku-umowa.na.czas.okreslony-do.17.6.2015
(mialam.26dni.urlopowych.u.poprzedniego.pracodawcy(3.2012rok)
jednak.nie.mam.ciaglosci.pracy,bo2lata.na.zleceniach.ponizej,krajowej
czy.moglby.Pan.pomoc.wyliczyc.mi.ile.bede.miec,urlopu.w.kwietniu.
3urlopy.na.zadanie+1.66.za.kazdy.przepracowany.miesiac
czy.to.(52h20min+1zalegly.unz-jako..1.dzien.urlopu)+3unz.czy.mniej
2015-03-19 09:21:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro przed 2014 była Pani w zatrudnieniu, to z obecnej umowy NIE ma kwestii pierwszego urlopu w rozumieniu tego wątku, a więc urlopu tzw. cząstkowego.

Pani prawo do u. wypoczynkowego było następujące (zakładam 1/1 etatu)
2014- u. proporcjonalny 2/12 x 26 = 5 dni (40 godzin)
2015- u. proporcjonalny 6/12 x 26 = 13 dni (104 godziny).

Czy kwiecień niczego nie zmienia, bo prawo do całego urlopu za 2015 z tej umowy ma Pani już od 1 stycznia 2015.

U. na żądanie to jedynie sposób wnioskowania/odebrania u. wypoczynkowego. I bardziej chodzi o dniówki, niż dni kodeksowe. 4 dniówki to limit na cały rok kalendarzowy.

Oczywiście przyjąłem 26 dni jako 'podstawę' urlopu, czyli staż pracowniczy już w 2014 mający min. 10 lat, bo tak odczytuję owe 26 dni u poprzedniego pracodawcy. No chyba, że umowa była dłuższa niż rok i stażu 10 lat Pani nie ma.
2015-03-19 10:35:22 mexx
dziekuje
tak.wszystko.sie.zgadza
przysluguje.8lat.z.racji.studiow-8lat9szkola.wyzsza)
u.poprzedniego.pracodawcy.przepracowalam.5lat.na.caly.etat(9.2007-3.2012)
potem,bylam.na.zleceniach,i.emigracji.w.niemczech(zbior.owocow,opieka)
wrocilam.4.2014rok.mialam.umowe.o.dzielo,w,wakacje.umowe-zlecenie,miesiac.przerwy.
i.17.11(.umowa.o.etat,czas.okreslony.-do.17.62015)
przepraszam,jesli,zadaje.glupie.pytania.wynika.to.z.tego.ze.firma.znana.jest.w.naginaniu.praw.pracowwniczych.i.wole.byc.pewwna.co.mi.przysluguje
.upierali.sie.ze.mam.5dni.urlopu.tylko.
okazuje.sie.ze.5dni.stanowi.zalegly.urlop.
ado.konca.umowy.w.czerwcu.beda.musieli.wydac.mi.jeszcze.13.dni,.badz.za.nie.zaplacic
dziekuje.bardzo.za.pomoc.
2015-03-19 16:42:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Udzielenie całości urlopu (zaległego i bieżącego) w naturze do dnia rozwiązania umowy lub wypłata ekwiwalentu za każdy dzień, który w naturze nie zostanie wykorzystany do dnia ustania stosunku pracy.
2015-03-12 10:05:50 217.17.44.* | RVerde
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Podpisałem pierwszą umowę o pracę 3 listopada 2014. W grudniu otrzymałem pierwsze przysługujące mi dni urlopowe. Po nowym roku dowiedziałem się że po przedłużeniu umowy mam 21,66 dni do wykorzystania. Wiem że w pierwszym roku urlop nalicza się za pełne 30 dni. Ja mam dokładnie 59 dni pracy. Czy przysługuje mi jakiś ekwiwalent za ostatnie 29 dni (brakuje mi jednego dnia pracy do tego aby otrzymać 1,66 dnia wolnego ;/ )
2015-03-12 11:08:54 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"Otrzymałem"- rozumiesz jako nabycie prawa, czy wykorzystanie/odebranie ? Przekłada się to, na ten wymiar na 2015 po przedłużeniu umowy.

Urlop cząstkowy nalicza się w kontekście miesięcy, a nie 30 dni. z dniem 3 grudnia nabyłeś prawo do owego 1,66 dnia ( przy 1/1 etatu ). Drugiego miesiąca nie przepracowałeś w roku 2014 nie ma mowy więc ani o prawie do 1, 66 dnia za okres po 3 grudnia, ani żadnego ekwiwalentu (nawet cząstkowego).
2015-03-01 10:30:23 94.254.198.* | Pola484
26 lutego złożyłam wymowienie
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-03-02 14:38:23 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W okresie wypowiedzenia pracodawca decyduje o urlopie wypoczynkowym*. W trybie na żądanie (do 4 dni) na zasadach ogólnych.
Do dni wolnych na szukanie pracy nie ma prawa w tej sytuacji.

*zaległym i bieżącym proporcjonalnym za 2015.
2015-03-01 10:28:39 94.254.198.* | Pola484
Przedłużono mi umowę 20lutego ale otrzymałam lepsza ofertę i złożyłam wymowienie 20lutego czy przysługuje mi jakiś dzień wolny? Bądź na żądani?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-27 20:17:11 89.71.167.* | iwi
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam. Otrzymałam umowę o pracę 1 grudnia 2014r. - jest to moja pierwsza umowa o pracę. W styczniu mogę wykorzystać już 20 dni w roku 2015, ale czy przysługuje mi również 1,66 dnia za grudzień?
Będę wdzięczna za pomoc.
2015-02-27 20:59:34 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Co do wymiaru za 2015- to jest tak o ile umowa jest na cały etat i nie kończy się przed grudniem 2015.
Co do roku 2014- tak, masz 1,66 dnia (znów przy założeniu 1/1 etatu) urlopu wypoczynkowego, do którego nabrałaś prawo z dniem 31 grudnia, a który już 1 stycznia przekształcił się w u. zaległy. Co do zasady powinien być udzielony najpóźniej do końca września.
2015-02-21 15:40:30 178.183.136.* | Hey123
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [12]
Witam mam umowe o prace od 21 listopada 2014 roku na pelen etat jest to moja pierwsza praca ale od 9 lutego 2015 roku zmienilem prace na inna rowniez pelen etat ile mi urlopu przysluguje w nowej pracy?
2015-02-23 13:47:02 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
W 2015 r. nie ma już więc w Twoim przypadku kwestii pierwszego urlopu w rozumieniu tego wątku.

Z nowej umowy masz z góry prawo do u. proporcjonalnego 10/12 x 20 = 17 dni- o ile nie jest to umowa terminowa kończąca się przed grudniem.
Powyższe w sytuacji, gdy na początku lutego trwała jeszcze poprzednia umowa.
2015-02-23 18:46:53 178.183.143.* | Hey123
Dokładnie to jest tak od 21 listopada 2014 roku miałem umowę o prace na okres próbny 3 miesiące (pierwsza praca) ale udało mi się znaleźć nowa prace od 9 lutego 2015 roku. W starej pracy złożyłem wypowiedzenie na zasadzie porozumienia stron od 16 lutego 2015 ponieważ kazali mi odebrać ten urlop który przez ten czas sobie zapracowałem. Dlatego w nowej pracy jestem od 9 lutego 2015 roku i według wyliczeń szefa przysługuje mi 5 dni urlopu + 1,66 za każdy miesiąc i nie wiem o o tym myśleć proszę o pomoc. Dodam jeszcze ze w nowej pracy obecnie również mam umowę podpisana na 3 miesiace
2015-02-24 08:02:40 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
To rozumieć, że obecny szef NIE rozumie pojęcia rok 'kalendarzowy' o którym mówi art. 153 KP.

Rok 2015 jest Twoim DRUGIM rokiem kalendarzowym pracy. Zatem naliczanie po 1,66 dnia z dołu, po każdym miesiącu pracy dotyczyło jedynie owego okresu 21.11- 31.12 2014 r, a więc u poprzedniego pracodawcy.

U niego nabyłeś z dniem 20 grudnia właśnie owe 1,66 dnia pierwszego urlopu.I jest to całość urlopu za 2014. Od 1 stycznia 2015 był to już normalny u. proporcjonalny 2/12, z prawem do niego z góry w wymiarze 4 dni. Porozumienie stron tego nie zmieniło- bo nadal ustanie umowy nastąpiło w lutym.
Nowy pracodawca w tej sytuacji (zmiany pracodawcy w trakcie miesiąca nie udziela już urlopu za luty. Masz więc u niego urlop za okres od marca. Jest to 10/12. Byłoby to 17 dni jak wyliczyłem, ale że łącznie z urlopem u poprzedniego dałoby to 21 dni- powinien on ten wymiar obniżyć o 1 dzień do 16 dni.
Masz prawo do tych 16 dni już choćby dziś- oczywiście znów przy założeniu, że nie jest to umowa terminowa kończąca się przed grudniem i wymiar etatu nie jest niższy niż 1/1.
2015-02-24 19:40:06 178.183.142.* | Hey123
Czy umowę o pracę na okres próbny 3 miesięcy można rozumieć jako umowę terminowa?
2015-02-25 08:20:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, jest to umowa terminowa, ale nie jest umową na czas określony.

Tylko co to ma za znaczenie w kwestii urlopu ???
2015-02-27 19:29:57 178.183.137.* | Hey123
Dlatego to wspominam ponieważ Pan/Pani wczesniej pisał "oczywiście znów przy założeniu, że nie jest to umowa terminowa kończąca się przed grudniem"
2015-02-27 19:47:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Napisałem tak, bo nie podałeś info co do tego, jaką jest obecna umowa/kiedy się kończy. Moje wyliczenia wyglądałyby inaczej, gdyby obecna umowa była np. umową na czas określony i kończyła się np. 8 listopada 2015.

Stąd moje 'przy założeniu'. A to, jaka konkretnie- czy na czas określony, czy na zastępstwo, czy na czas wykonania określonej pracy, czy (znów) próbna nie ma znaczenia dla wymiaru urlopu.
2015-02-28 12:45:11 178.183.129.* | Hey123
Dlatego wcześniej pisałem ze teraz mam umowę o prace na 3 miesiące czyli kończy mi się 8 Maja
2015-02-28 12:46:07 178.183.129.* | Hey123
Wiec teraz raczej ten urlop inaczej wyjdzie prawda?
2015-03-02 14:44:56 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. To ostatnie zdanie widocznie mi wtedy umknęło. Przepraszam.

Za 2015 z obecnej umowy masz więc prawo do u. proporcjonalnego 3/12, czyli do 5 dni.
2015-03-10 21:49:45 178.183.137.* | Hey123
Dziękuję za odpowiedz sorki ze dopiero teraz. A jedno takie pytanie co jak po tej umowie próbnej na 3 miesiące podpiszemy umowę o prace na czas nieokreślony ile wtedy będzie mi przysługiwać urlopu?
2015-03-11 10:48:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Rozumiem, że piszesz o umowie bezpośrednio następującej. To z nowej umowy nabędziesz prawo do kolejnego u. proporcjonalnego 7/12 ( za czerwiec- grudzień ) znów od pierwszego jej dnia.

Przy 1/1 etatu będzie to dni 12.
Za ewentualny niewykorzystany urlop z umowy próbnej- ekwiwalent pieniężny, chyba że na piśmie porozumiecie się z przejściem urlopu na nową umowę.

Ps. Raczej spodziewaj się umowy terminowej po umowie próbnej.
Wtedy jeśli będzie ona umową kończącą się przed grudniem 2015- ów wymiar urlopu 7/12 będzie odpowiednio niższy.
2015-02-19 11:09:21 83.0.233.* | wstydliwa
Witam. Mam umowę o pracę od 1 listopada 2014 do 30 czerwca 2015. To moja 1 praca. Od stycznia 2015 przysługuje mi 20 dni urlopu? A za grudzień i listopad 2014 po 1.66?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-19 12:04:53 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak, o ile w 2014 r. była to również 1/1 etatu.
Daje to zatem 26 godzin i 40 minut urlopu zaległego za 2014, bo jak rozumiem nie został on w żadnej części udzielony. No i powinien być on udzielony najpóźniej do końca września 2015 r.

Powyższe z art. 153 i 168 KP.
2015-02-08 21:12:25 109.196.115.* | abc867
Witam. Od 21.02.2014 pracuje na pełny etat od poniedziałku do piątku i do dnia dzisiejszego nie brałem ani jednego dnia wolnego. To ile mi przysługuje dni urlopu? Jest to moja pierwsza praca. Bardzo proszę o odpowiedź.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-09 13:52:55 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Za rok 2014 powstało ostatecznie ( z dniem 20 grudnia) prawo do urlopu w wymiarze 16 i 2/3 dnia tj. 133 godzin 20 min.
Za rok 2015- prawo do całego urlopu za 2015 z tej umowy powstało już w dniu 1 stycznia.

Umowa jest terminowa ? Jeśli tak, to czy kończy się przed grudniem 2015 ?
2015-02-04 14:32:58 80.53.116.* | oda111
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [2]
jestem zatrudniona od 01.04.2014r. do konca grudnia przepracowałam 9 miesięcy czyli należy mi się 14,4 dni urlopu ew. w zaokrągleniu 15. Wykorzystałam 10 dni, czy te 5 dni przechodzi na 2015r., przepada czy mogę mieć wypłacony ekwiwalent?
2015-02-04 17:43:25 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Z dniem 31 grudnia niewykorzystany urlop staje się urlopem zaległym i przechodzi w ramach umowy na rok następny. No chyba, że umowa się kończy- wtedy powstaje prawo do ekwiwalentu. Zatem nie przepada. Przepada dopiero po 3 latach.

Nie ma możliwości wypłaty ekwiwalentu w trakcie umowy zamiast udzielenia urlopu w naturze.

Skąd 14, 4 dnia- nawet w przypadku, gdy rzeczywiście był to pierwszy urlop- a więc u. cząstkowy z art. 153- na dzień 31.12.2014 uzyskał łącznie dni ...15. Przy założeniu 1/1 etatu i stażu poniżej 10 lat.
2015-02-05 09:35:22 83.9.97.* | oda111
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
2015-02-03 13:40:20 87.207.174.* | asiek36
Witam. Odnosnie jeszcze do mojego wczorajszego pytania, czy jak umowa o prace zostanie przedluzona od maja to czy bede mogla sie ubiegac w lipcu o ciagly 14 dniowy urlop?? Dla przypomnienia umowe mam od 23.09.2014 do konca maja 2015. Umowa 3/4 etatu.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-03 14:10:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak. Jeśli zostanie przedłużona przynajmniej do lipca włącznie- co oczywiste i do tego czasu nie wykorzysta Pani urlopu w takim wymiarze, że już owego ciągłego urlopu nie będzie dało się ułożyć w lipcu w takim wymiarze o jaki Pani chodzi, mimo ze zwiększy się jego wymiar.
2015-02-02 17:39:47 87.207.174.* | asiek36
Dziekuje bardzo za odpowiedz.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-02 13:05:47 87.207.174.* | asiek36
Chcialam jeszcze dodac ze umowe mam do maja 2015 czy to tez ma wplyw, sadze ze umowa zostanie przedluzona ale chce sie upewnic. Z gory dziekuje za odpowiedz.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-02-02 14:00:20 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro umowa jest terminowa to za rok 2014 i 2015 powstało prawo do u. proporcjonalnych.

Za 2014- z góry, od 23 września do 4/12 x 26 x 3/4 = 7 dni ( 56 godzin )
Za 2015- z góry, od 1 stycznia do 5/12 x 26 x 3/4 = 9 dni ( 72 godziny ). O ile "do maja" oznacza rzeczywiście któryś dzień maja, a nie 30 kwietnia.

Skoro obecnie nie jest aneksowana w zakresie jej przedłużenia to nie ma mowy o urlopie za czerwiec i kolejne miesiące, ani o jegi udzielaniu w lipcu.

Ps. Sytuacja za rok 2014 może wyglądać inaczej, jeśli był w tamtym roku poprzedni pracodawca, kiedy kończyła się umowa u niego i ile urlopu udzielił.
2015-02-02 13:00:31 87.207.174.* | asiek36
Witam. Bardzo prosze o odpowiedz. Zostalam zatrudniona 23.09.2014 r. Umowa o prace ale na 3/4 etatu, jak to sie ma do urlopu? To nie jest moja pierwsza praca, przysluguje mi 26 dni urlopu wypoczynkowego poniewaz mam ponad 10 lat pracy. Czy od stycznia tego roku nalezy mi sie z gory 26 dni czy dopiero po roku kalendarzowym? czy ma znaczenie 3/4 etatu? Zalezy mi zeby dostac w lipcu nie przerwalny urlop 14 dni.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-28 00:44:53 94.254.193.* | gosia740
witam, mam pytanie zwiazane z wymiarem urlopu, 31.12.2014 zakonczyla mi sie umowa z pracodawca x, a od 1.1.2015 zostalam zatrudniona u pracodawcy y i tu pytanie, czy mam prawo do pelnego urlopu (staz ponizej 10lat, wiec 20dni) czy bedzie to urlop naliczany proporcjonalnie? aktualna umowa jest moja czwarta umowa o prace w zyciu.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-28 11:08:26 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie będzie naliczany cząstkowo, bo to już nie pierwszy rok pracy.
Jeśli umowa jest terminowa i kończy się przed grudniem 2015- to jest to prawo do u. proporcjonalnego
Jeśli bezterminowa, albo terminowa kończąca się po listopadzie 2015- jest to prawo do całego urlopu rocznego. 20 dni- jeśli to 1/1 etatu.

W obu przypadkach prawo do całego urlopu z tej umowy za rok bieżący powstało już 1 stycznia.
2015-01-23 08:26:49 83.5.232.* | Paulina996
Witam mąż ogółem pracuje 8 lat u innych pracodawców w tym szkoła zawodowa i wojsko od 20 stycznia 2014 ma umowę 1/1 8 godzin dziennie zarabia najniższa krajowa mam pytanie co do urlopu czy należy mu się 100% płatnego urlopu oczywiście urlop zaczął się w grudniu po świętach czy 80% płatne za urlop bo nie przepracował u obecnego pracodawcy roku czasu? Pozdrawiam.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-23 09:53:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Myli Pani 'pierwszy' urlop z płacą minimalną.

Obie kwestie Pani męża już nie dotyczą. Ma 'podstawę' 26 dni urlopu wypoczynkowego i wynagrodzenie za dzień urlopu takie jak za dzień pracy.
Umowa jest bezterminowa jak rozumiem. Za 2014 miał prawo od 20 stycznia do 26* dni, za 2015 ma od 1 stycznia prawo do 26 dni. Jedyne co się zmieniło to płaca minimalna z 1680 na 1750 zł. brutto/mc.


* mniej, jeśli w styczniu 2014 miał poprzedni stosunek pracy.
2015-01-16 22:58:23 88.156.227.* | bs2
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [7]
Witam. Uprzejmie proszę o odpowiedź/pomoc w mojej sytuacji. Pełen etat - staż (umowa o pracę) od 1.07-15.09.2014, potem umowa o pracę 23.09.2014-31.01.2015 przez agencję pracy, a od lutego tego roku dostanę umowę bezpośrednio u mojego pracodawcy. Moje pytanie jest takie, jeśli koncze umowe przez agencję rozumiem ze zalegly urlop jest mi wyplacony? A co od lutego? przysługuje mi 11/12 * 20 dni? Bardzo dziękuję za odpowiedz
2015-01-16 23:13:07 88.156.227.* | bs2
Zeby być precyzyjniejszym dodam, ze na koniec grudnia przyslugiwało mi 5 dnia zaległego urlopu. Natomiast do końca stycznia wykorzystam 3 dni urlopu. Chciałbym wiedzieć ile urlopu bede mial od poczatku lutego bedac zatrudnionym juz bezposrednio u pracodawcy. Dodam jeszcze, że przysluguje mi 20dni/rok. Jeszcze raz z gory dziękuje za odpowiedzi.
2015-01-16 23:17:02 88.156.227.* | bs2
Ja to widzę tak, ale chciałbym sie upewnić. W tym roku przysluguje mi w styczniu (umowa z agencja) 5 dni zaleglych + 1,66 (za styczen) = 6,66 dnia. Wykorzystam 3, wiec jak skoncze umowe 31.01 to wyplaca mi ekwiwalent za 3,33 dnia. Od lutego bede mial 11/12*20 czyli 18,33 dnia. Dobrze rozumiem?
2015-01-19 10:12:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wątek dotyczy pierwszego urlopu w rozumieniu art. 153 KP. Jak rozumiem przed 2014 nigdy nie byłeś w zatrudnieniu, zatem w Twoim przypadku jest kwestia 3 kolejnych niezależnych urlopów u tych pracodawców.
1. umowa stażowa- 2/12 x 20 = łącznie 3 i 1/3 dnia, czyli 26 godzin 40 minut- z art. 153 KP właśnie
2. umowa agencyjna- 8 dni z art. 17 ustawy o prac. tymczasowych
3. umowa spodziewana - od lutego- 11/12 = 24 dni z art. 154 i 155'1 KP.

Jeśli z umowy stażowej udzielono- mniej- powinien być wypłacony ekwiwalent przez pracodawcę. Jeśli z agencyjnej udzielone zostanie mniej- ekwiwalent od agencji

Nie ma w Twojej sytuacji możliwości umownego przeniesienia urlopów niewykorzystanych pomiędzy pracodawcami w celu niewypłacania ekwiwalentu.
2015-01-19 18:27:36 88.156.227.* | bs2
Dziękuje za odpowiedz. Jest zatem dokladnie tak jak myslalem.
Zapytam jeszcze o kolejną rzecz. Jest lipiec 2016. Mam skończona szkołę wyższą (8 lat stazu) + 2 lata przepracowane czyli wpadam w 26 dni wolnych w roku. Czy od lipca 2016 do konca roku wpadna mi 3 dodatkowe dni (zeby wyrownac do 26 w roku), czy dostane dopiero 26 dni od 2017?. Pozdrawiam
2015-01-19 19:02:00 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Wyższym wymiarem urlopu wypoczynkowego 'zamyka' się już rok kalendarzowy, w którym to nastąpiło/ Nawet jeśli ma to miejsce 31 grudnia.

Jeśli urlop w wymiarze 20 wykorzystasz przed dniem uzyskania stażu 10 lat- po prostu powstanie prawo do urlopu uzupełniającego. Jeśli nie- po prostu udzielony ma być już urlop 26 dni. W związku z dość powszechnym dzieleniem urlopu tj. udzielaniem go na raty- po prostu jakaś opcja pośrednia.
2015-01-19 22:43:21 88.156.227.* | bs2
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Pozdrawiam.
2015-01-10 15:54:16 87.206.34.* | Monika 29
Witam kończy mi się umowa w lutym i od marca będzie nowa do sierpnia Mam pytanko ile mi się należy urlopu a mam 7 lat przepracowane i oczywiście caly etat ..
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-12 10:46:38 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
No więc nie jest to pytanie o urlop pierwszy w rozumieniu tego wątku.
Żadnej szkoły przed owymi 7 latami zatrudnienia ?

Z umowy marcowej należny będzie urlop proporcjonalny 6/12, jeśli "do sierpnia" oznacza chociaż pierwszy dzień tego miesiąca. Urlop może być niższy, jeśli z obecnej umowy udzielony zostanie urlop w wymiarze wyższym niż 2/12.
2015-01-08 15:22:45 77.253.40.* | kamelo685
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
umowa od 2 stycznia 2015 roku, pytanie czy w okresie wakacji będę mógł wziąć 2 tygodnie urlopu ?
2015-01-08 17:41:18 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Jak rozumiem- 1/1 etatu, nigdy przed 2015 nie było zatrudnienia, umowa bezterminowa, staż nie osiągnie do 31 grudnia 10 lat....

Z 1 lipca zostanie nabyte już łącznie prawo do 10 dni, czyli owszem dałoby to dwutygodniowy urlop przy podstawowym systemie czasu pracy. Z dniem 1 sierpnia będzie to już 11 i 2/3 dnia.

Jeśli u pracodawcy są tworzone plany urlopów- należy już termin 'zaklepać'. Jeśli nie- ustala się je indywidualnie.
2015-01-05 13:29:06 ewa160@wp.pl
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [11]
Witam, mam pytanie. Mam umowę na okres próbny od 01.12.2014 do 28.02.2015, za ten okres mam 5 dni urlopu, tak? Staż pracy krótszy niż 10 lat. Mam pytanie jak z urlopem za 2015? Gdyby umowa została przedłużona z dniem 01.03.2015 na rok, to wtedy mam 20 dni do końca 2015 r? A co z tymi 5 dniami za okres próbny, sumuje się wszystko i wychodzi 25 dni?
2015-01-05 13:52:16 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
to jest wątek dotyczący pracowników, dla których dany rok jest pierwszym w życiu rokiem pracy.

Czy tak było w Pani przypadku tj. przed 2014 nigdy nie była w zatrudnieniu ? Jeśli nie, to czy w 2014 było inne zatrudnienie i ile urlopu z niego udzielono ?
Jaki jest wymiar etatu na obecnej umowie ?
2015-01-05 14:00:50 ewa160@wp.pl
To moje pierwsze zatrudnienie w 2014 roku, od 17.02 - 30.11 miałam staż PUP.
2015-01-05 14:02:37 ewa160@wp.pl
Przed 2014 nie byłam zatrudniona.
2015-01-05 14:09:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
1/1 etatu zakładam.

Zatem z obecnej umowy próbnej z dniem 31 grudnia 2014 r. nabyła Pani prawo do urlopu tzw. cząstkowego w wymiarze 1 i 2/3 dnia ( 13 godzin i 20 minut ). A z dniem 1 stycznia 2015 r. prawo do urlopu proporcjonalnego 2/12, czyli do 4 dni (32 godzin).
Jeśli uzyska Pani kolejną umowę z dniem 1 marca- uzyska Pani prawo do odrębnego urlopu proporcjonalnego 10/12, czyli do 16 dni (znów dla 1/1 etatu). To, czy w razie niewykorzystania urlopu z umowy próbnej do końca lutego- uzyska Pani ekwiwalent, czy też urlop przejdzie na nową umową jest kwestią wtórną.
2015-01-05 15:16:45 ewa160@wp.pl
Tak 1/1. Dziękuję za odpowiedź. A jak się liczy urlop pracownikowi, który pracował już wcześniej, ale w 2014 podjął pracę u nas? Najpierw umowa na trzy miesiące, później na rok. 26 dni mu przysługuje.
2015-01-05 18:43:36 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pracownik taki już na umowie próbnej ma z góry (od 1 dnia umowy) prawo do urlopu proporcjonalnego do długości trwania tej umowy w 2014 r. A potem 1 stycznia 2015- już tak jak Pani- też z góry do urlopu proporcjonalnego do długości trwania reszty tej umowy w 2015 r.
W jego przypadku niepełne miesiące trwania umowy w 2014 były zaokrąglane w górę, podobnie wyliczone niepełne dni też w górę. Jeśli był zatrudniony w identycznym terminie jak Pani- uzyskał od razu prawo do 1/12 x 26 = 3 dni w dniu 1 grudnia.
2015-01-06 13:44:32 ewa160@wp.pl
Tu była umowa od 01.07 do 30.09 (okres próbny) i druga umowa od 01.10 do 30.09.15 To ile za 2014 a ile za 2015 rok urlopu? I jeszcze: umowa od 15.09.13 do 14.12.13 (okres próbny) i druga umowa od 15.12.13. do 31.12.14 (pierwsza praca pracownika,nie pracował wcześniej) Ile za 2013 i 2014?
2015-01-06 20:40:30 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Znów brak wymiaru etatu.

Z próbnej- 3/12 i z terminowej w 2014 kolejne 3/12- czyli formalnie 7 dni + 6 dni. Może być inaczej jeśli miał poprzedniego pracodawcę w 2014 i do czerwca wykorzystał urlop nadmiarowo.
Za 2015- urlop 9/12, czyli 20 dni.
2015-01-07 08:21:54 ewa160@wp.pl
A ta druga umowa od 15.09.13 do 14.12.13 (okres próbny) i druga umowa od 15.12.13. do 31.12.14 (pierwsza praca pracownika,nie pracował wcześniej) Ile za 2013 i 2014?

1/1 etatu.
2015-01-07 10:21:58 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak "obsłużymy" wszystkich pracowników w tym zakładzie ?
-----
Za 2014- 20 dni (było to z góry od 1 stycznia 2014)
Za 2013- łącznie 5 dni z umowy próbnej, ale prawo uzyskiwane stopniowo tj. 14 października 1,66 dnia, 14 listopada kolejne 1,66 i ostatnia cząstka- po ostatnim dniu umowy próbnej. Za następne 2 tygodnie 2013, już na nowej umowie- brak prawa do urlopu.
2015-01-07 08:20:05 ewa160@wp.pl
1/1 etatu, przepraszam, zapomniałam dopisać.
2015-01-02 16:56:03 89.78.32.* | migotka545
To wszystko na pewno powinno wyglądać inaczej co do umowy. Ale w tej firmie nie jestem jedyną osobą co miała umowę do konca roku. A słownie szef powiedział ze nam przedłuży. Zobczymy. Czy szkołę wlicza sie do lat pracy?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-02 17:24:37 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Proszę pisać w wątku, bo cała dyskusja się rozsypuje. Oczywiście, że powinno wyglądać inaczej.
Albo umowę się aneksuje, albo zawiera nową. W przypadku umowy zakończonej- pojawia się kwestia wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, a gdy nie następuje po niej bezpośrednio nowa- wyrejestrowania z ZUS z ubezpieczeń, wydania świadectwa pracy.

To ile urlopu uzyska Pani z kolejnej umowy zależy od wymiaru etatu i czasu jej trwania w roku 2015. Podstawą wyliczeń nadal będzie 20 dni. Tak, szkoła ponadgimnazjalna (obecnie) ponadpodstawowa (dawniej) zwiększa staż pracowniczy na potrzeby u. wypoczynkowego. Wymiar etatu nie ma znaczenia dla ustalenia stażu, ma znaczenie dla ustalenia wymiaru urlopu bieżącego.
2015-01-02 16:49:20 89.78.32.* | migotka545
Do pracy idę dopiero 7 stycznia i prawdopodobnie będzie wiadomo co i jak dalej. Jesli umowa zostanie mi przedłużona to w tym roku normalnie będzie mi sie należeć 20 dni? I jeszcze jedno umowę na pół etatu liczymy tak samo jak na caly etat?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-02 16:02:12 89.78.32.* | migotka545
Dodam że ma ukończone liceum ogolnoksztalcace.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2015-01-02 16:18:48 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro zatrudnienie już w 2007 r. to nie ma kwestii 'pierwszego' urlopu.

Staż wynosi 4 lata z tyt. edukacji + 1 rok 8 miesięcy 28 dni z tyt. zatrudnienia. Czyli jeszcze bardzo daleko do stażu 10 lat.
Z zakończonej umowy próbnej powstało prawo do urlopu proporcjonalnego 2/12 x 20 = 4 dni.

Aktualnie (jest 2 stycznia) nie ma Pani umowy. Czy pracodawca dopuścił Panią do pracy ? Doszło do dorozumianego zawarcia kolejnej umowy ?
-1 spadek
2015-01-02 16:00:55 89.78.32.* | migotka545
Witam.
Chciałabym się dowiedzieć ile urlopu mi się należy.
Moja pierwsza praca była w okresie od 19.03.2007r. do 31.05.2008r w wymiarze 1/2 etatu, następna umowa o pracę na 1/2 etatu byla w okresie od 09.10.2008r do 28.02.2009. Aktualnie mam umowę o pracę na okres próbny od 12.11.2014r do 31.12.2014 na caly etat. Prawdopodobnie będzie przedłużona. Ile urlopu należało mi się do konca roku, a ile będzie należeć w tym 2015.
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-23 22:50:08 37.30.112.* | Tina 3481
Witam
Chcial sie dowiedziec bo pacuje od listopada 2013 r do konca lutego 2014 r na 3/4 etatu na czas nieokreslony a z dniem 1 marca na pelnyn etacie u tego samego pracodawcy ile nalezy mi sie urlop na dzien dzisiejszy ( staz powyzej 10 lat )
Dziekuje i czekam na odp
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-24 08:42:45 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Nie wiem ile na dziś, bo nie wiem ile w naturze wykorzystano. Staż ponad 10 lat nie wskazuje na 100%, czy przed 2013 była Pani w zatrudnieniu.
Zakładam zatem, że była Pani, i że owe min. 10 lat było już w 2013 r.
Zatem :
za 2013 z tej umowy powstało prawo do u. proporcjonalnego 2/12 x 3/4 czyli do 4 dni
za 2014 do sumy u. proporcjonalnych
2/12 x 3/4 + 10/12 = 4+22 = 26 dni.

Jak widać na skutek zaokrągleń w roku obecnym na pracy przez część roku na niepełnym etacie nie utraciła Pani nic z u. wypoczynkowego właściwego dla 1/1 etatu.

Sytuacja z wymiarem za 2013 może być inna, jeśli u poprzedniego pracodawcy w tym roku udzielono urlopu nadmiarowo, albo umowa zaczęła się później niż 1 listopada, a wcześniej w listopadzie był poprzedni stosunek pracy.
2014-12-16 10:28:17 83.13.208.* | Dorota955
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam, czy niewykorzystany "cząstkowy" urlop przechodzi na kolejny rok. Np. Jeżeli pracownik w pierwszym roku pracy przepracował 3 m- ce i został mu naliczony urlop 3 x 1.66 to czy jeżeli nie wykorzysta go w 2014 to przejdzie on na rok następny. Czyli od 2015 wejdzie w system 20 dni plus niewykorzystany urlop czy będzie miał tylko 20 dni.
2014-12-16 10:38:06 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Bez względu na to, w jakim trybie pracownik nabył prawo do u. wypoczynkowego w roku 2014- jeśli jakiejś jego części nie wykorzystał w naturze do 31 grudnia- to PRZECHODZI ta część na nowy rok jako u. zaległy. Zatem pracownik w tej sytuacji nabywa 1 stycznia prawo do sumy 20 dni i liczby dni u. zaległego.

Tyle, że ten zaległy podlega w 2015 dodatkowo regulacji z art. 168 KP.
2014-12-09 09:34:31 91.198.146.* | pk1
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [10]
W większości jest to dla mnie jasne, ale chciałbym się dowiedzieć jedną rzecz, której nie jestem pewny.
Bazą dla mnie jest 20 dni urlopowych na rok. Jednak mam nową umowę od początku kwietnia 2014 (a więc w 2014 roku są to pełne 9 miesięcy) do końca stycznia 2015 . Zgodnie z tym wiem, ze mam 1.66 dnia za każdy kolejny przepracowany miesiąc, co daje łącznie 15 dni. W tej chwili wykorzystałem 12, zostały 3. Czy w razie gdy ich nie wykorzystam to przejdą na rok 2015 na ten styczeń? Czy od stycznia będę mógł już korzystać z jakiejś większej puli urlopowej zważywszy że umowa kończy się właśnie w styczniu i na razie nie wiadomo czy zostanie przedłużona?
2014-12-09 09:58:15 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
"Nowa" umowa i liczba udzielonych już dni wskazuje, że przed 2014 r. był Pan już kiedykolwiek zatrudniony. Mam rację ?
2014-12-10 09:26:36 91.198.146.* | pk1
W tej firmie to moja pierwsza umowa. Byłem zatrudniony w pierwszej w życiu pracy w 2012-2013 roku, było to łącznie 15 miesięcy. A może mylę się z tym, że liczba dni urlopowych "narasta" w tempie 1.66/mc?
2014-12-10 09:27:54 91.198.146.* | pk1
Przy czym te 15 miesięcy to 6 miesięcy stażu + 9 pracy na umowę. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie.
2014-12-10 09:41:21 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro tak, to w 2014 r. NIE dotyczy Pana kwestia 'pierwszego urlopu' w rozumieniu tego wątku. Dotyczyła Pana tylko w roku 2012, jeśli to wtedy przypadł choć jeden dzień normalnego etatu.
--------------

Z obecnej umowy od początku jej trwania nabył Pan prawo do urlopu proporcjonalnego 9/12, czyli 15 dni za rok 2014, a za 2015 nabędzie w dniu 1 stycznia prawo do 2 dni.

Niewykorzystane w naturze dni za rok 2014, przejdą na 2015 jako u. zaległy.
Zakładając, że już na urlop w 2014 Pan nie pójdzie- 1 stycznia uzyska Pan prawo więc do 5 dni u. wypoczynkowego.
2014-12-10 10:57:27 91.198.146.* | pk1
Aczkolwiek jeszcze pozwolę sobie dopytać o jedną kwestię - czy jeśli podpiszę nową umowę w styczniu, to czy dalej jeszcze przez jakiś czas będzie mi przysługiwać urlop proporcjonalny, czy już konkretna pula 20dni/rok? Czy też może zależeć to będzie od tego jaka to byłaby umowa...?
2014-12-10 11:17:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Siłą rzeczy nowa umowa będzie trwała w 2015 r. maksimum 11 mc, więc i urlop z niej będzie znów proporcjonalny do czasu jej trwania w tymże roku.
Przecież bez takiej proporcjonalności i z np. 3 umowami w trakcie roku pracownik z Pana stażem uzyskiwałby...60 dni urlopu :-)
Zakładając przedłużenie współpracy i podpisanie umowy, która kończy się nie wcześniej niż w grudniu- powstanie z niej prawo do urlopu 11/12- czyli do 18 dni ( z zaokrąglenia wynikające 19 dni obniża się o 1 ze względu na uzyskane już 2 dni za styczeń z umowy obecnej- na podstawie art. 155'3 KP )
2014-12-10 16:11:57 91.198.146.* | pk1
Nie do końca poprawnie się wyraziłem w pytaniu... Chodzi w skrócie o to, czy te 18 dni będę mógł wykorzystać w dowolnym miesiącu, czy też prawo do urlopu będzie mi narastać w tempie 1.66dnia/mc... ?

Czy wcześniej napisane słowa 'NIE dotyczy Pana kwestia 'pierwszego urlopu' w rozumieniu tego wątku" oznaczają, że w 2014 również nie było w moim przypadku czegoś takiego jak urlop narastający i mogłem go wykorzystać dowolnie?
2014-12-10 17:32:50 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Tak- w 2014 r. w ogóle tzw. urlop cząstkowy, do którego prawo nabywa się narastająco Pana NIE dotyczył.

Prawo do całych 15 dni powstało już 1 kwietnia.
Prawo do owych ewentualnych 18 dni- powstanie z góry- 1 lutego 2015.

Natomiast kwestia tego, kiedy można wykorzystać to już kwestia planów urlopowych jeśli są u tego pracodawcy tworzone, kwestia 4 dni w trybie na żądanie oraz kwestia doraźnych wniosków urlopowych.
2014-12-11 08:33:48 91.198.146.* | pk1
Czyli moje wątpliwości można było rozwiać gdybym tylko zadał na początku odpowiednie pytanie :) Dziękuję.
2014-12-05 12:36:18 91.246.71.* | kelos
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam serdecznie,

Ukończyłam szkołę wyższą. Od 01.10.2014 po raz pierwszy zostałam zatrudniona na pełny etat, na umowę na czas nieokreślony. Czy przysługuje mi jakikolwiek urlop na dzień dzisiejszy (1,66 dnia za przepracowany miesiąc?)?

Dziękuje za odpowiedz.
2014-12-05 12:59:12 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Na dziś masz już prawo do 3,33 dnia ( 26 godzin 40 min.). Z 31 grudnia będzie to kolejne 1,66 dnia- więc siłą rzeczy przejdzie na rok kolejny jako urlop zaległy. Oczywiście pracodawca może po ludzku udzielić urlopu awansem- czyli np. łącznie urlop już należny wraz z tym przyszłym.

Jak zawsze zaznaczam, że nie mówimy o sytuacji egzotycznej, w której pracownik w pierwszym roku uzyskuje już staż 10 lat (czyli podstawę 26 dni urlopu)- bo poza studiami ma też wliczalne staże z PUP lub okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego itp.
2014-12-02 15:09:07 anpen5
Re: Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi [1]
Witam zatrudniliśmy pracownika od 10.07.2014 do 31.12.2014 na cały etat, obecnie jest na zwolnieniu lekarski do 05.12.2014.Nie przyniósł żadnego św.pracy ale wiemy że pracował w takim przypadku ile dni urlopu, ponieważ chcemy go wysłać jak tylko wróci z chorobowego.Od 1 stycznia nie chce juz u nas pracować.
2014-12-02 20:52:43 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Skoro nie przyniósł świadectwa to tak naprawdę NIE wiecie* i dawno już powinniście go wezwać do uzupełnienia tego dokumentu- skoro przy zatrudnianiu jak rozumiem fakt poprzedniej pracy oświadczył. Bez tego świadectwa możecie wyliczyć tak jakby to była pierwsza praca- a więc obecnie ma prawo do 6 i 2/3 dnia. Po 9 grudnia uzyska prawo do jeszcze 1 i 2/3 dnia. Łącznie więc z całej umowy 8 i 1/3 dnia = 66 godzin 40 min.

Jeśli doniesie - i będzie z niego wynikać zatrudnienie przed 2014 - przeliczyć urlop na urlop proporcjonalny ( z uwzględnieniem urlopu z 2014 u poprzedniego pracodawcy ) i udzielić ewentualnie urlopu uzupełniającego. Jeśli pojawi się ze świadectwem i roszczeniem o urlop już w 2015- ekwiwalent na ewentualną różnicę na jego korzyść.
2014-12-02 11:25:18 83.10.44.* | przemo526
Witam pracuje na czas nie okreslony zaniedlugo bedzie 2lata ile przysluguje mi dni urlopu??wczesniej nigdzie nie pracowalem odbywalem 9miesiczna służbę wojskową jestem po zasadniczej zawodowej
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-12-02 11:47:46 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Staż wynosi więc 3 lata za edukację + owe 2 lata i 9 miesięcy z tytułu zatrudnienia i służby.
Daleko zatem jeszcze do 10 lat, więc nadal 'podstawę' Twojego urlopu stanowi 20 dni/ rok.

Konkretny wymiar zależy od wymiaru etatu.

Za rok 2014 nie jest to 'pierwszy urlop' w rozumieniu KP i tego wątku. Takowy dotyczył Ciebie w roku 2012, bo w nim po praz pierwszy byłeś zatrudniony.
2014-11-24 20:28:02 89.174.65.* | anonimka :P
A jesli nie wykorzystam przechodzą na kolejny rok?a jesli je wykorzystam a z dniem 1.01.2015 dostane kolejna umowę na te same warunki to znow sie dni urlopwe będą tak zbierać jak poprzednio?:d
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-24 20:41:17 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Umowa się przecież kończy wraz z 2014 r. Więc nie ma na co przejść- należny będzie ekwiwalent pieniężny. No chyba, że rzeczywiście będzie kolejna, bezpośrednio następująca umowa- wtedy można spisać takie porozumienie, o przejściu urlopu.

Po 2014 r. już zawsze, u każdego pracodawcy prawo do urlopu będzie powstawać z góry, od pierwszego dnia umowy lub roku kalendarzowego- czyli bez owego stopniowego nabywania urlopu tzw. cząstkowego. No i już z zaokrągleniami do pełnych dni urlopu.
2014-11-24 18:56:17 89.174.65.* | anonim:p
Witam, jesli mialam umowę na okres próbny na caly etap trwający od 6.08 do 30.09 a potem dostalam umowę o prace na czas określony od 1.10 do 31.12.14 (pelny etap) przysluguja mi juz jakies dni?jezeli tak to ile?
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/
2014-11-24 20:05:51 szklarek  [ Tysiącznik na forum ]
Pełny etaT jeśli już :-)

Z umowy próbnej- prawo do 1 i 2/3 dnia, czyli do 13 godzin i 20 minut
Z umowy obecnej- obecnie prawo do 1 i 2/3 dnia jak wyżej, z dniem 30 listopada do kolejnego 1 i 2/3 dnia, z ostatnim dniem roku znów. Łącznie z umowy obecnej ostatecznie prawo do 5 dni = 40 godzin.

Oczywiście mówimy o sytuacji braku zatrudnienia kiedykolwiek przed 2014 r. oraz o normalnej sytuacji dotyczącej stażu pracowniczego w czasie pierwszego roku pracy, tj. niższego niż lat 10.
2014-11-24 20:24:32 89.174.65.* | anonimka :P
Dziękuje:)
--
Komentarz wysłany ze strony mobilnej
http://m.money.pl/