Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
przedruk
31.01.2011 10:53

Strony internetowe - kiedy dopuszczalny jest przedruk?

Wykorzystywanie w mediach cudzych tekstów dozwolone jest w ramach prawa przedruku i to bez uzyskiwania zgody autora.

Podziel się
Dodaj komentarz
(maebmij/CC/Flickr)

*Fakt pojawienia się w internecie poszczególnych treści nie stanowi automatycznej zgody autora na korzystanie z nich w nieograniczony sposób, szczególnie w ramach własnej działalności gospodarczej. Działania w sieci podlegają określonym zasadom. Głównie dotyczy to kwestii związanych z ochroną praw autorskich. *

Aktualnie społeczna świadomość konieczności ochrony sukcesywnie wzrasta. Coraz częściej można także zaobserwować podejmowanie zabiegów mających na celu przeciwdziałanie przekraczaniu granicy dozwolonego użytku.

Strona internetowa, czy cały serwis wraz z jego grafiką i funkcjonalnościami, są jako całość chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Podobnej ochronie mogą podlegać także konkretne elementy tej strony np. materiały graficzne lub tekstowe - artykuły, komentarze, informacje, poradniki, opinie. Muszą one jednak stanowić odrębne utwory w rozumieniu prawa autorskiego.

*Prawo przedruku *

[ ( http://static1.money.pl/i/h/123/t91003.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/muzycy;groza;prokuratorem;e-piratom,252,0,637948.html) Muzycy grożą prokuratorem e-piratom
Prawo autorskie czyni ukłon w stosunku do społecznej potrzeby szybkości obiegu informacji. Wykorzystywanie w mediach cudzych tekstów dozwolone jest w ramach prawa przedruku i to bez uzyskiwania zgody autora. Prawo przedruku jest jedną z form dozwolonego użytku publicznego utworów chronionych. W skrócie, przedrukiem możemy nazwać prawo rozpowszechniania już upublicznionych utworów w celach informacyjnych. Swoboda czerpania z innych niż własne źródła mieścić się musi w zakresie wynikającym z dozwolonego użytku, sprecyzowanym w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nie dla wszystkich prawo przedruku

Prawo przedruku przeznaczone jest dla mediów. Przepis wskazuje wprost, że z przedruku korzystać może prasa, radio i telewizja. Definicji prasy szukać należy w ustawie o prawie prasowym. Nie rozstrzygnięto jednoznacznie, czy z wyliczenia tego mogą wprost korzystać podmioty prowadzące serwisy, czy portale internetowe. Art. 25 ust. 4 prawa autorskiego wychodząc naprzeciw dzisiejszym realiom wskazuje, że przepisy o prawie przedruku stosuje się odpowiednio do publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Nawiązuje zatem do internetu.

Rozbieżności interpretacyjne pojawiają się w odniesieniu do pojęcia_ odpowiedniego stosowania _ przepisów. Warto zasygnalizować, że funkcjonują aktualnie dwa odmienne stanowiska w tej sprawie. Pierwsze, bardzo elastyczne, pozwalające przyjąć, że prawo przedruku dotyczy wszystkich serwisów, portali internetowych, bez względu na możliwość zakwalifikowania ich do prasy w rozumieniu prawa prasowego. Natomiast zgodnie z drugim poglądem działalność internetowa serwisu powinna odzwierciedlać kryteria dla prasy charakterystyczne, wyszczególnione w ustawie o prawie prasowym.

Stosowanie do art. 7 ust. 2 ustawy prawo prasowe, prasa oznacza publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz do roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą, a w szczególności: dzienniki i czasopisma, serwisy agencyjne, stałe przekazy teleksowe, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. [ ( http://static1.money.pl/i/h/135/t85127.jpg ) ] (http://manager.money.pl/styl/media/artykul/chinczycy;zablokowali;egipt;w;internecie,227,0,762851.html) Chińczycy zablokowali Egipt w internecie

Prasą są także wszelkie istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego środki masowego przekazywania, w tym także rozgłośnie oraz tele- i radiowęzły zakładowe, upowszechniające publikacje periodyczne za pomocą druku, wizji, fonii lub innej techniki rozpowszechniania. Prasa obejmuje również zespoły ludzi i poszczególne osoby zajmujące się działalnością dziennikarską.

Na marginesie warto zauważyć, że zawarta w ustawie definicja prasy nie przystaje do dzisiejszej rzeczywistości, choć twórcy bez wątpienia starali się myśleć przyszłościowo. Ustawa pochodzi z 1984 r. i od tego czasu wiele – w zakresie postępu technicznego - uległo zmianie. Na przykład rzadkością są dziś radiowęzły zakładowe wymienione w ustawowej definicji.

Odpowiednie stosowanie przepisów art. 25 prawa autorskiego w myśl drugiej z wymienionych koncepcji pozwala na zakwalifikowanie serwisów internetowych jako prasy, jeżeli są odpowiednikami prasy papierowej. Dotyczy to elektronicznych wydań prasy oraz odpowiednio telewizji internetowej i radia. Z kolei serwisy internetowe, nie mające tradycyjnych odpowiedników, są prasą, jeżeli równolegle spełniają kryteria ustawowej definicji.

Do prasy zaliczane są zatem strony/serwisy internetowe służące do regularnego, cyklicznego publikowania informacji. Coraz częściej można również spotkać się z poglądem, iż by określić serwis internetowy jako prasę, konieczna jest rejestracja danego tytułu prasowego w sądzie właściwym do rejestracji tytułów prasowych. W przeciwnym razie korzystanie z instytucji dozwolonego użytku publicznego w zakresie prawa przedruku stać może pod znakiem zapytania.

W kolejnej części komentarza przedstawione będą warunki legalności przedruku w tym wymogi, jakie musi spełniać tekst, aby uznać go za przedruk oraz obowiązki podmiotu dokonującego przedruku.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/79/t124495.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/elektroniczne;oswiadczenie;woli;-;na;czym;polega,210,0,761042.html) Elektroniczne oświadczenie woli - na czym polega? Prawo cywilne dopuszcza dużą swobodę składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/233/t78569.jpg ) ] (http://manager.money.pl/news/artykul/internet;ma;juz;2;mld;uzytkownikow,167,0,760487.html) Internet ma już 2 mld użytkowników Pięć miliardów ludzi używa komórek - podaje Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/240/t20720.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/nie;zaplacisz;za;zbyt;wolny;internet,96,0,759904.html) Nie zapłacisz za zbyt wolny internet Koniec kłamstw w reklamie. Dostawca będzie musiał zapewnić minimalną prędkość transferu.
Tagi: przedruk, wiadomości, porady, prawo, wiadmości, własność przemysłowa i prawa autorskie
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz