Notowania

porady
01.03.2009 00:00

Ustawodawstwo w zakresie ubezpieczeń społecznych

Pytanie: Pan jest narodowości polskiej, mieszka na terytorium Polski, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie A, która siedzibę ma...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Pan jest narodowości polskiej, mieszka na terytorium Polski, prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Jednocześnie jest zatrudniony na umowę o pracę w firmie A, która siedzibę ma w Wielkiej Brytanii. Firma A nie ma oddziału, filii ani przedstawicielstwa w Polsce. Pan X wykonuje pracę na rzecz firmy A wyłącznie na terenie Polski. Przewidywany okres wykonywania pracy przez Pana X nie przekracza dwunastu miesięcy i nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął. Z art. 14c Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. wynika, iż osoba będąca równocześnie pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego podlega ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych Państwa Członkowskiego, na którego terytorium wykonuje pracę za wynagrodzeniem. W opisanym przypadku zarówno działalność jak i praca najemna wykonywana jest na terytorium
Polski. Oznaczałoby to, że Pan X podlega wyłącznie ustawodawstwu polskiemu. Jednak art. 14 ust. 1 lit. a) stanowi, iż Pracownik najemny zatrudniony na terytorium Państwa Członkowskiego przez przedsiębiorstwo, w którym jest zwykle zatrudniony i przez które został skierowany do wykonywania pracy na terytorium innego Państwa Członkowskiego, podlega nadal ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania tej pracy nie przekracza dwunastu miesięcy i że nie został on skierowany w miejsce innej osoby, której okres skierowania upłynął. Można z tego wnioskować, że Pan X podlega w tym przypadku ustawodawstwu Wielkiej Brytanii. Jakiemu ustawodawstwu w zakresie ubezpieczeń społecznych podlega Pan X?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit a stanowiącego ogólną regułę dotyczącą rozstrzygania co do właściwego ustawodawstwa, pracownik zatrudniony na terytorium Państwa...

Tagi: porady, prawo, ubezpieczenia społeczne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz