Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Renta rodzinna

0
Podziel się

Pytanie: ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej...

bEpUXqyJ

Pytanie: ZUS Oddz. w Lublinie decyzją z dn. 02.07.2001 r. na podstawie orzeczenia Lekarza Orzecznika odmówił mi prawa do renty rodzinnej i zaprzestał dalszego wypłacania świadczeń. Od decyzji tej odwołałem się do Sądu Okręgowego w Lublinie, który wyrokiem z dn. 03.03.2005 r. przyznał mi prawo do renty rodzinnej od dn. 01.08.2001 r. do 31.03.2006 r. Od wyroku tego ZUS złożył apelację, ale Sąd Apelacyjny w dn. 09.03.2006 r. utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego (uznał apelację ZUS-u za bezzasadną). Do dn. 10.03.2006 r. zamieszkiwałem i byłem zameldowany w Puławach, moja dokumentacja rentowa znajdowała się w ZUS oddz. w Puławach, skąd w czerwcu 2001 r. została przesłana decyzji ZUS. Od którego oddziału ZUS: warszawskiego, lubelskiego czy puławskiego, powinienem domagać się wypłaty zaległej renty? Czy wyrok Sądu Apelacyjnego ma klauzulę wykonalności i czy podlega egzekucji komorniczej? Czy do obliczenia podstawy comiesięcznych świadczeń rentowych brane są wszystkie dochody (przychody?) podatnika, czy tylko
te, które rodzą obowiązek odprowadzania składki do ZUS ? Co z dochodami z tytułu umowy o dzieło z 50% kosztami uzysku? Czy w celu wypłaty zaległej renty jestem zobowiązany dostarczyć ZUS-owi jakieś dokumenty? Jeżeli tak, to jakie i czy mam na to jakiś termin? Czy ZUS ma obowiązek wypłacić mi zaległą rentę wraz z odsetkami ustawowymi? Czy mogę domagać się od ZUS-u szczegółowego rozliczenia (ile za jaki okres, na jakiej podstawie) zaległej renty ? Jeżeli tak, jak to zrobić?

Odpowiedź: Renta rodzinnaprzysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do...

bEpUXqzm
porady
prawo
ubezpieczenia społeczne
KOMENTARZE
(0)