Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców przez ogłoszenie

Pytanie: Pan X zmarł w 2004. W trakcie małżeństwa z panią Y nabył własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego. Małżeństwo X i Y nie miało dzieci. Pani Y chce przeprowadzić postępowanie po zmarłym panu X, bo chce sprzedać to mieszkanie. Wie, że pan X miał brata, ale nie utrzymywali oni ścisłego kontaktu. Brat pana X mieszka w innej miejscowości niż pani Y. Pani Y chce odnaleźć brata, bo jest on potencjalnym spadkobierca i będzie uczestnikiem postępowania spadkowego. Czy pani Y może dać ogłoszenie do prasy ze szuka brata pana X, czy może to tylko zrobić sąd? Jeśli ogłoszenie w prasie ogólnopolskiej może dać pani X to czy istnieją jakieś wytyczne dotyczące zamieszczania takich ogłoszeń (format ogłoszenia, ramka, strona, itp.)? Jakie przepisy to regulują? Czas oczekiwania na zgłoszenie się spadkobierców przez ogłoszenie to chyba 6 m-cy, czas na rozpatrzenie wniosku przez sąd spadku to min. kolejne 3 m-ce, dlatego czy pani Y może wnieść do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia praw do spadku po zmarłym mężu i załączyć kopie ogłoszenia wraz rachunkiem wystawionym przez gazetę za to ogłoszenie? Czy, gdy miną 3 m-ce od chwili wniesienia wniosku do sądu, sąd będzie jeszcze czekał 3 kolejne m-ce na odnalezienie brata zmarłego? Jaka jest w tej materii procedura?

Odpowiedź: Zasadniczo Pani Y we wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinna wskazać osoby, które mogą wchodzić w grę jako spadkobiercy zmarłego. Oczywiście, jeśli...
Czytaj także
Polecane galerie