Notowania

porady
11.06.2011 05:10

ontynuacja przez operatoa umowy z osobą, która zmarła

Pytanie: Osoba w starszym wieku prawdopodobie zawarła umowę z operatorem telekomunikacyjnym na czas określony (26 miesięcy) skutkującą zerwaniem umowy z dotychczasowym operatorem (za co zażadał on...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Osoba w starszym wieku prawdopodobie zawarła umowę z operatorem telekomunikacyjnym na czas określony (26 miesięcy) skutkującą zerwaniem umowy z dotychczasowym operatorem (za co zażadał on wniesienia opłaty karnej). Problem polega na tym, iz osoba ta zmarła po 2 miesiącach od daty podpisania umowy a jednocześnie: 1) w umowie - w nazwisku osoby zmarłej (abonenta) jest błąd, - w numerze PESEL tej osoby jest błąd, - podpis abonenta jest podobny do podpisu osoby zmarłej jednak z uwagi na stan zdrowia tej osoby (choroba Alzhaimera) trudno jednoznacznie stwierdzić czy jest to podpis tej osoby, - jako zawierający umowę w imieniu operatora jest wpisana inna osoba niż osoba, która podpisała umowę w imieniu operatora, - brak numeru umowy, 2) dodatkowo - osoba ta nie była właścicielem lokalu, w którym zainstalowany jest telefon , - była abonentem telefonu przenoszonego do nowego operatora, - w zamówionych usługach dodatkowych występuje \"biling on line\" podczas gdy abonent nie miał komputera i nie umiał
się nim posługiwać. Po śmierci abonenta - jego siostra, będąca właścicielką mieszkania, powiadomiła operatora, listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru, o Jego śmierci infomując równocześnie, że nie jest zainteresowana wstąpienim w prawa abonenta i prosi o zaprzestanie świadczenia usługi w przedmiotowym mieszkaniu. Operator nie zareagował na list lecz nadal wysyła faktury do osoby zmarłej. Jak należy obecnie postąpić aby uniknąć opłacania rachunków za niepotrzebną usługę, tym bardziej, że umowa budzi tyle wątpliwości?

Odpowiedź: Art. 922. § 1. k.c. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej....

Tagi: porady, prawo, prawo spadkowe
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz