Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Gdzie spisać testament?

0
Podziel się

Czy testament musi być spisany u notariusza?

bErnadSd

Testament nie musi być spisany u notariusza. Warto spojrzeć na art. 949. § 1.

Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Sporządzenie testamentu w formie aktu notarialnego ma z kolei taką zaletę, że skrajnie utrudnione będzie podważanie treści tego testamentu czy zdolności spadkodawcy do świadomego rozporządzania swym mieniem, gdyż notariusz jako osoba zaufania publicznego ma obowiązek dopilnować, że składający oświadczenie był w pełni świadom tego, co czyni. Prawo dopuszcza także inne formy skutecznego rozporządzania mieniem na wypadek śmierci.

Spadkodawca może sporządzić testament także w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec niektórych urzędników państwowych lub samorządowych.

bErnadSf

Ponadto jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków. Testament taki winien być przed upływem roku spisany i podpisany przez spadkodawcę i dwóch świadków albo przez wszystkich świadków.

Podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą w ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. Dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy, podając datę jej spisania, i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy, po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca.

bErnadSG
prawo
porady
prawo spadkowe
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
KOMENTARZE
(0)