Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo podatkowe
08.02.2006 00:00

Umowa barterowa a obowiązek wystawiania faktur

Pytanie: Umowa z 31-12-2001: ...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Umowa z 31-12-2001: Firma X (ojciec) udostepnia 3 bary dla firmy Y (syna) do prowadzenia działalności gospodarczej w zamian za świadczenie niepieniężne; firma Y (syn) w zamian za udostepnienie barów od firmy X ojca wykonywać będzie świadczenie niepieniężne w postaci usług kelnerskich w wydawniu m.in. posiłków dla konsumentów firmy X ojca. Umowa zawarta została na czas określony od 31-12-2001 do 31-12-2005. Umowa może byc rozwiązana za 3 m-cznym wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Strony postanawiają zgodnie, iż rozliczenie wzajemnych należności związanych z wykonianiem niniejszej umowy nastapi z ostatnim dniem okresu jej obowiązywania; zostanie ono dokonane przez wzajemną kompensatę należności związanej z uzywaniem części lokalów użytkowych przez firmę Y syna oraz nakładu pracy związanego ze świadczeniem usług w w/w lokalach dla firmy X ojca. Wskazane rozliczenie strony dokonają w formie pisemnego porozumienia przed upływem okresu obowiązywania umowy. W przypadku, kiedy we wskazanym
porozumieniu strony ustalą zgodnie, iż któreś ze świadczeń wzajemnych jest większej wartości wówczas niniejsze porozumienie będzie podstawą do wystawienia f-ry VAT i obciążenia strony. W związku z umową kierujemy zapytanie: w okresie dzierżawy nie były wystawiane f-ry. Wzajemne świadczenia były równoważne. Obie firmy syna i ojca były dochodowe i płaciły podatki. Czy miałem obowiązek w okresie dzierżawy wystawiać co miesiąc f-ry VAT na podstawie tej umowy lub czy na koniec dzierżawy moja (ojca) lub syna firma miała obowiązek wystawić f-rę VAT za cały okres dzierżawy. Czy na podstawie tej umowy, jeżeli w porozumieniu końcowym ustaliliśmy, że wzajemne świadczenia były równoważne nie musieliśmy wystawić faktur? BARDZO PROSZĘ O PILNE POTRAKTOWANIE SPRAWY, PONIEWAŻ MAM KONTROLĘ I DZISIAJ MUSZĘ PRZEDSTAWIĆ KOŃCOWE POROZUMIENIE MIĘDZY NASZYMI FIRMAMY W UKS.

Odpowiedź: Zamiana, czyli barter, wymieniona była w art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. nr...

Tagi: prawo podatkowe, porady, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz