Notowania

Przejdź na
prawo podatkowe
29.03.2011 05:10

Rozliczenie dochodów z obrotu akcjami na GPW

Pytanie: Rozliczenie dochodów z obrotu akcjami na GPW. Osoba fizyczna posiadająca rachunek inwestycyjny, obracająca akcjami na giełdzie otrzymuje z biura maklerskiego informację o dochodach do końca...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Rozliczenie dochodów z obrotu akcjami na GPW. Osoba fizyczna posiadająca rachunek inwestycyjny, obracająca akcjami na giełdzie otrzymuje z biura maklerskiego informację o dochodach do końca lutego roku następnego i z tych dochodów płaci podatek do końca kwietnia. Nasza firma jest spółką cywilną i posiada również rachunek inwestycyjny, na którym obraca akcjami na giełdzie. W jaki sposób należy rozliczyć lub rozliczać dochód uzyskany z tych transakcji? Zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że
prawa do udziału w zysku są równe. Przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, lub działów specjalnych produkcji rolnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, osiąganych przez podatników opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c, nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Zatem dochód uzyskany z obrotu akcjami na giełdzie będzie podlegał rozliczeniu przez wspólników spółki cywilnej proporcjonalnie do ich prawa w udziale w zysku. Pozostałe zasady rozliczania nie różnią się od standardowych. Czy mam rozumieć, że dochody z udziału w spółce nie będącej osoba prawną, a pochodzące z obrotu akcjami należy rozliczyć tak samo jak dochody osoby fizycznej z obrotu akcjami tj. na PIT 38 na koniec roku, a jedyna
różnica to że z uwzględnieniem udziału w spółce. Powinienem więc otrzymać z biura maklerskiego PIT 8C dla spółki za rok 2010, a następnie rozbić całość na członków spółki cywilnej wg udziałów i każdemu wypełnić PIT38? Czy też należy to włączyć do PIT 36 na koniec roku, czy też każdy obrót rozliczać miesięcznie płacąc podatek zaliczkowo co miesiąc? Czy mam rozumieć, że dochody z udziału w spółce nie będącej osoba prawną, a pochodzące z obrotu akcjami należy rozliczyć tak samo jak dochody osoby fizycznej z obrotu akcjami tj. na PIT 38 na koniec roku, a jedyna różnica to że z uwzględnieniem udziału w spółce. Powinienem więc otrzymać z biura maklerskiego PIT 8C dla spółki za rok 2010, a następnie rozbić całość na członków spółki cywilnej wg udziałów i każdemu wypełnić PIT38? Czy też należy to włączyć do PIT 36 na koniec roku, czy też każdy obrót rozliczać miesięcznie płacąc podatek zaliczkowo co miesiąc?

Odpowiedź: Jeżeli obrót akcjami jest częścią działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki cywilnej, to przychody z tego tytułu będą rozliczane u wspólników...

Tagi: prawo podatkowe, porady, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz