Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo podatkowe
28.07.2008 00:00

Przedawnienie zobowiązania dot. VAT

Pytanie: Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (poniżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej? Zaległości w uregulowaniu zobowiązań w podatku od towarów i usług dotyczą okresu styczeń-czerwiec 1994 roku. W tej sprawie została wydana decyzja z dnia 21.12.1996, w której została podana kwota należności, od której nie wniesiono odwołania. W dniu 4.11.1998, sporządzono protokół o stanie majątkowym, a 7.02.2000 r. nastąpiło sądowe wyjawienie majątku. W roku 2005 i 2006 urząd skarbowy dokonał dłużniczce zwrotu podatku (z rozliczenia rocznego PIT 36, przekazując telefonicznie informację, iż zobowiązanie z tyt. podatku z 1994 r. uległo przedawnieniu). Natomiast w 14.08.2007 Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje postanowienie o zaliczeniu nadpłaty z tytułu podatkowego za 2006 na poczet zaległości. Dłużniczka odwołuje się od tego postanowienie. Izba Skarbowa w postanowieniu z dnia 26.11.2007, uchyla
zaskarżone postanowienie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji. W uzasadnieniu podaje m.in.: Z informacji organu podatkowego I instancji wynika, iż w postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowy nie zostały zastosowane środki egzekucyjne wymienione w art. 1 a pkt. 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, natomiast spisano protokół o stanie majątkowy podatnika i dokonano wyjawienia majątku. W rozumieniu zatem cytowanego art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej jego brzmieniu obowiązującym od 01.09.05 czynności egzekucyjnych nie przerywają biegu przedawnienia, a ponieważ nowelizacji Ordynacji podatkowej przyjęta w ustawie z dnia 30.06.2005 o jej zmianie oraz zmianie niektórych innych ustaw ogłoszona w Dz.U. z 02.08.05 Nr 143, poz. 1199 nie zawiera przepisów przejściowych w doniesieniu do tegoż art. 70 § 4 , to należy przyjąć, iż ma on zastosowanie do wszystkich zobowiązań po tej dacie. 22.02.08 Naczelnik Urzędu Skarbowego postanawia,
iż zaległość nie podlega przedawnieniu. Z dniem 1.09.05 wszedł z życie przepis art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa, który znajduje zastosowanie do przedawnienia zobowiązań podatkowy powstałych po dniu 1.09.05 jak i tych zobowiązań, które powstały przed datą i istnieją w dniu 2005, zobowiązanie podatkowe powstało przed dniem 1.09.05 i przed tą datą bieg terminu przedawnienia został przerwany przez zastosowanie czynności egzekucyjnej (spisanie protokołu o stanie majątkowym i dokonanie wyjawienia majątku przed sądem) art. 70 § 3 ustawy ordynacja podatkowa w brzemieniu obowiązującym do dnia 1.01,03 postępowanie egzekucyjne nie zostało zakończone przed dniem 1.09.2005, wiec na podstawie nowego art. 70 § 4 ustawy ordynacja podatkowa w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, termin przedawnienia zobowiązania biegnie na nowo od dnia 1.09.2005. Na to postanowienie zostało wniesione zażalenie . W postanowieniu Dyrektor Izby Skarbowej utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie organu podatkowego I instancji,
uzasadniając, iż spisany został protokół o stanie majątkowym, a 07.02.2000 nastąpiło sądowe wyjawienie majątku zobowiązanej, o których czynnościach została zobowiązana powiadomiona. W ten sposób, w myśl założeń art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej, w wersji obowiązującej do 31.12.02 nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, trwające aż do zakończenia postępowania egzekucyjnego. Nie zmieniła tych przewidywań nowela art. 70 § 4 Ordynacji podatkowej z 12.09.2002, wprowadzona w życie z dniem 1.01.2003, gdyż ona także uzależniła rozpoczęcie nowego biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego od zakończenia postępowania egzekucyjnego obejmującego to zobowiązanie podatkowego, wyrażającego się bądź zrealizowaniem tytułu wykonawczego skierowanego do egzekucji, bądź formalnym umorzeniem postępowania egzekucyjnego poprzez wydanie stosownego postanowienia. Bezsprzecznie postępowanie egzekucyjne nie zostało dotąd zakończone w żaden sposób, a zatem należy przyjąć ,iż przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania
podatniczki trwało do 01.09.2005 , kiedy to ustawodawca nowelizacją art. 70 § 4 z 30.06.2005 wprowadził rozpoczęcie na nowo tego biegu, przerwanego w skutek zastosowania środka egzekucyjnego, już po dniu następującym po jego zastosowaniu. Czy zobowiązanie podatkowe dot. podatku od towarów i usług za 1994 uległo przedawnieniu, czy też w opisanej sytuacji (powyżej) obowiązuje znowelizowany przepis art. 70 par. 4 Ordynacji podatkowej.

Odpowiedź: Okoliczność, czy wejście w życie znowelizowanego art. 70 § 4 Ordynacja podatkowej w związku z art. 21 ustawy nowelizującej, spowodowała, iż termin przedawnienia...

Tagi: prawo podatkowe, porady, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz