Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo podatkowe
29.03.2007 00:00

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia

Pytanie: Od 2000 roku prowadzimy działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami. Dla jej prowadzenia w 2002 r., na mocy przepisów ustawy o odpadach, w odpowiedzi na złożony wniosek otrzymaliśmy...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Od 2000 roku prowadzimy działalność gospodarczą z zakresu gospodarki odpadami. Dla jej prowadzenia w 2002 r., na mocy przepisów ustawy o odpadach, w odpowiedzi na złożony wniosek otrzymaliśmy zezwolenie - decyzję Wojewody (podmiot zaliczany do grupy mogących pogorszyć stan środowiska) na wytwarzanie odpadów, a ponieważ równocześnie prowadzimy instalację do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, na mocy art. 31 i innych tej ustawy, w ramach tej decyzji organ udzielił i określił również warunki pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i unieszkodliwiania, transportu odpadów, zbierania i magazynowania odpadów. Wydanie tego pozwolenia-decyzji kosztowało nas po zmianie taryfikatora opłaty skarbowej 2.000 zł (wcześniej w 2000 roku, gdy zaczynaliśmy, było to 20 zł). Potem na przestrzeni lat 2003-2005 kilkakrotnie dokonywaliśmy zmian w tej decyzji, za które organ administracji obciążał nas kwotą 1/2 opłaty wg taryfikatora dla wydania decyzji o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów, tj. kwotą
1.000 zł. W ostatnim okresie znowu taryfikator opłat skarbowych się zmienił. Jesteśmy w przeddzień ponownej zmiany przedmiotowego pozwolenia i obecnie przedstawiciele organu administracyjnego - tutaj Wojewody - informują nas, iż nadal za dokonanie zmiany oplata wynosi 1/2 opłaty, jak za decyzję pierwotną, ale zmienił się sposób wyliczania kosztu wydania takiego zezwolenia. Ponoć dziś traktuje się, iż za każdy zakres decyzji: wytwarzanie odpadów, odzysk i recykling odpadów, transport odpadów, zbieranie i magazynowanie odpadów należy naliczyć opłatę, jak za odrębne zezwolenie, co oznacza dla nas 4-krotny wzrost opłaty za wydanie decyzji o zmianie, czyli zamiast 1.000 zł będzie 4.000 zł (!!!). Czy urzędnicy słusznie interpretują nowozmienione przepisy o opłacie skarbowej? Czy faktycznie jedno pozwolenie na wytwarzanie odpadów w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące jednak 3 inne wymieniowe w opisie sytuacji aspekty gospodarki odpadami i może podlegać opłacie, jak 4 odrębne pozwolenia? Czy
faktycznie wobec tego przyjdzie nam zapłacić 4.000 zł za dokonanie zmiany decyzji pierwotnej, co kosztowało 2.000 zł?

Odpowiedź: Zgodnie z aktualnie obowiązującym załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej określającym wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia...

Tagi: prawo podatkowe, porady, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz