Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
31.07.2007 00:00

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Pytanie: Moja żona otrzymała z Urzędu Miasta pismo wzywające ją do zwrotu bonifikaty, którą uzyskał jej brat w związku z wykupieniem w 1990 r. mieszkania z Urzędu Miasta. W tymże roku moja żona...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Moja żona otrzymała z Urzędu Miasta pismo wzywające ją do zwrotu bonifikaty, którą uzyskał jej brat w związku z wykupieniem w 1990 r. mieszkania z Urzędu Miasta. W tymże roku moja żona otrzymała od brata to mieszkanie w drodze darowizny. Następnie w tym samym roku mieszkanie to sprzedała. Akt notarialny nabycia mieszkania od brata nie zawierał żadnych ograniczeń i nie nakładał na żonę jakichkolwiek zobowiązań wobec urzędu Miasta. Żona nie została w żaden sposób poinformowana przez zbywcę (brata) lub notariusza o nałożonym na pierwszego nabywcę zobowiązaniu o ewentualnym zwrocie udzielonej mu bonifikaty. Urząd pisze, że posługując się wykładnią funkcjonalną - należy przyjąć, że nabywcą w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami jest także osoba bliska uprzywilejowanego nabywcy pierwotnego. Moim zdaniem przywołana w piśmie ustawa o gospodarce nieruchomościami nie nakłada na dalszego nabywcę (w tym będącego osobą bliską), obowiązku zwrotu bonifikaty.
Chyba, że ten nabywca otrzymał to mieszkanie w drodze spadku po osobie bliskiej, która otrzymała bonifikatę. Ale wtedy działa prawo spadkowe, a nie ustawa o gospodarce nieruchomościami. Bezzasadność żądania przez Urząd zwrotu bonifikaty wynika logicznej przesłanki, iż drugi nabywca bonifikaty tej nie otrzymał. Gdyby taki obowiązek był, to ustawa ta powinna to jasno określać np. poprzez nałożenie na pierwszego nabywcę obowiązku poinformowania o tym drugiego nabywcy, w tym zwłaszcza będącego osobą bliską. Ponieważ tak w tej ustawie nie jest, to należy domniemywać, że obowiązek zwrotu bonifikaty nie ciąży na drugim nabywcy, kimkolwiek on byłby w stosunku do zbywcy. Przywołany art. 68 ust. 2 może odnosić się wyłącznie do nabywcy, który bonifikatę otrzymał. Ponadto nic nie stało na przeszkodzie, aby Urząd w umowie sprzedaży mieszkania pierwszemu nabywcy jasno określił okoliczności, w których wystąpi obowiązek zwrotu bonifikaty przez określoną osobę. A takiej klauzuli nie było w umowie sprzedaży z pierwszym
nabywcą. Wezwanie do zwrotu nie udzielonej mojej żonie bonifikaty zaprzecza podstawowej zasadzie prawa, że niejasności przepisów powinny być rozstrzygane na korzyść obywatela. Urząd w tej sprawie nie powinien posługiwać się ogólnikową "wykładnią funkcjonalną". Uzyskałem też informację, że w wyroku z 25 października 2006 r. SN doszedł do wniosku, że gmina może odzyskać bonifikatę tylko od osoby, która od niej wykupiła lokal. Nie znam jednak treści tego wyroku. Czy w świetle powyższego zgodne jest z obowiązującym prawem żądanie zwrotu bonifikaty od osoby, która tej bonifikaty nie otrzymała?

Odpowiedź: Przepis art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi, iż jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż...

Tagi: porady, prawo, prawo mieszkaniowe
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz