Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawo
10.10.2006 12:47

Uzupełnienie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego

Jestem przedsiębiorcą, biorącym często udział w postępowaniach, dotyczących udzielenia zamówienia publicznego. Wobec dużego formalizmu tego postępowania boję się, że moje oferty będą odrzucane ze względu na braki w złożonym wniosku. Wiem też, że ustawa prawo zamówień publicznych uległa w ostatnim czasie dużym zmianom. Proszę o wyjaśnienie jakie możliwości uzupełnienia złożonego wniosku ma przedsiębiorca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Podziel się
Dodaj komentarz

*Jestem przedsiębiorcą, biorącym często udział w postępowaniach, dotyczących udzielenia zamówienia publicznego. Wobec dużego formalizmu tego postępowania boję się, że moje oferty będą odrzucane ze względu na braki w złożonym wniosku. *

Wiem też, że ustawa prawo zamówień publicznych uległa w ostatnim czasie dużym zmianom. Proszę o wyjaśnienie jakie możliwości uzupełnienia złożonego wniosku ma przedsiębiorca w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?

Przepisem regulującym zasady uzupełniania w toku toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożonej przez przedsiębiorcę oferty, jest art. 26 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Aktualna treść przytoczonego przepisu jest dużą zmianą, wobec regulacji prawnej obowiązującej poprzednio, zmierzającą do uniknięcia odrzucania korzystnych dla Zamawiającego ofert, które nie spełniają wszystkich wymogów wynikających z ustawy.

Zamawiający zobligowany jest do wezwania przedsiębiorcy do złożenia wymaganych przez ustawę oświadczeń (wynikających np.: z treści art. 22 lub 24 ustawy) lub dokumentów (potwierdzających np.: niezbędne doświadczenie, potencjał personalny lub materialny) wykonawcy, zarówno w przypadku gdyby nie zostały one złożone w ogóle, lub złożone dokumenty byłyby wadliwe (zawierały błędy). Z obowiązku takiego Zamawiający jest zwolniony jedynie w sytuacji, gdyby pomimo uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących lub wadliwych dokumentów lub oświadczeń, konieczne jest unieważnienie postępowania w oparciu o stosowny przepis ustawy (art. 93 ustawy).

Zatem nieprawidłowe złożenie wniosku o udzielenie zamówienia publicznego niekoniecznie zamyka przedsiębiorcy drogi do udziału w powyższym postępowaniu pomimo pewnych niedociągnięć złożonej oferty.

Tagi: prawo, porady, prawo handlowe
Źródło:
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz