Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
23.09.2014 05:11

Wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

Pytanie: Stosując się do Państwa wskazówek złożyłem wniosek do wójta o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Naczelnika Gminy z dnia 09-09-1975r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego na sąsiedniej...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Stosując się do Państwa wskazówek złożyłem wniosek do wójta o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji Naczelnika Gminy z dnia 09-09-1975r. o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce. Pozwolenie dotyczyło wybudowania budynku wg typowego projektu WB 3144. Zwierało ono m. in. zapis, że \" pozwolenie traci ważność w wypadku samowolnego odstąpienia od istotnych warunków pozwolenia\". w oparciu o to pozwolenie powstał budynek o innych wymiarach i innym niż w projekcie dachu. Doszło więc moim zdaniem do wypełnienia warunku do stwierdzenia wygaśnięcia tej decyzji. Następnie wójt postanowieniem przekazał sprawę do starosty jako organu obecnie właściwego w sprawach pozwoleń na budowę. Postanowienie to zaskarżyłem do SKO ale sprawa nie została do dzisiaj rozstrzygnięta. Obecnie starosta wydał decyzję o umorzeniu postępowania. Starosta stwierdził, że brak jest przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji, bowiem właścicielka budynku przedstawiła dokument zawiadomienia z 1978r. o oddaniu
obiektu budowlanego do użytkowania. Zdaniem starosty (choć nie wskazał żadnych przepisów) przyjęcie w 1978r przez właściwy organ takiego zawiadomienia w ówczesnym i obecnym stanie prawnym czyni bezprzedmiotowym badanie zgodności wybudowanego obiektu z wydaną decyzja. Jestem przekonany, że dokument jest fałszywy ( nie ma go w archiwum gminy) i sprzeczny z rzeczywistością. Jest to zwykłe prywatne oświadczenie, z pieczątką urzędnika gminy potwierdzającą jego przyjęcie. Z rozumowania starosty wynikałoby, że wystarczy sfałszować zgłoszenie do użytkowania i można już cieszyć się samowolą budowlaną, która nie podlega już żadnej kontroli ani weryfikacji. Mam możliwość wniesienia odwołania do wojewody. Czy stanowisko starosty jest zgodne z przepisami, a jeśli nie, to jakie argumenty prawne mogę powołać dla doprowadzenia do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę?

Odpowiedź: Z opisu sytuacji faktycznej wynika, iż starosta wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Naczelnika Gminy z dnia 09-09-1975r....

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz