Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Przejęcie działki

0
Podziel się:

Pytanie: Na wniosek właściciela nieruchomości został dokonany podział geodezyjny. W wyniku tego podziału została wydzielona działka pod drogę publiczną. Działka ta na podstawie ostatecznej decyzji...

bEsrFnfV

Pytanie: Na wniosek właściciela nieruchomości został dokonany podział geodezyjny. W wyniku tego podziału została wydzielona działka pod drogę publiczną. Działka ta na podstawie ostatecznej decyzji podziałowej, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przeszła na własność gminy. Właściwy organ, zgodnie z art. 98 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, złożył niosek o ujawnienie w księdze wieczystej praw gminy w stosunku do działki wydzielonej pod drogę. Z zawiadomienia z sądu wieczystoksięgowego ujawniającego prawa gminy do wydzielonej działki wynika, że w dziale III KW ujawniono przeniesienie z urzędu służebność gruntową do współobciążenia a w dziale IV wpisano hipotekę umowną kaucyjną w odpowiedniej kwocie. Czy w przypadku przejęcia na własność przez gminę nieruchomości wydzielonej pod drogę (przejęcie z mocy prawa) ograniczone prawa rzeczowe jakimi są hipoteka i służebność nie wygasają z dniem, w którym decyzja staje się ostateczna (tak jak jest to uregulowane w art. 12 ust
4c ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz. U. z 2003 r Nr 80, poz. 721 ze zm)?

Odpowiedź: Ograniczone prawa rzeczowe wygasają jedynie przy przeprowadzaniu postępowania uregulowanego w ustawie Szczególne zasady przygotowania i realizacji inwestycji...

bEsrFngy
porady
prawo administracyjne
prawo
KOMENTARZE
(0)