Notowania

Przejdź na
porady
10.03.2009 00:00

Niestawiennictwo do umowy sprzedaży nieruchomości

Pytanie: Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości komunalnej została powiadomiona o terminie i warunkach zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Z do końca niewiadomych przyczyn nabywca zwleka jednak...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości komunalnej została powiadomiona o terminie i warunkach zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Z do końca niewiadomych przyczyn nabywca zwleka jednak z zawarciem umowy i wnosi o kolejne przesunięcie terminu sporządzenia umowy notarialnej. Czy istnieje ustawowy termin do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminną, np powszechnie przyjęty termin 30 dniowy od powiadomienia? Czy w przypadku nieuzasadnionego uchylania się Nabywcy od zawarcia umowy w wskazanym przez gminę terminie - gmina może podjąć decyzję o unieważnieniu przetargu i przepadek wadium? Czy brak środków będących w posiadaniu nabywcy są dostatecznym argumentem pozwalającym na przesunięcie terminu zawarcia umowy?

Odpowiedź: Stosownie do art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami, organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz