Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
23.09.2014 05:11

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

Pytanie: X Sp. z o.o. powstało w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Y. Celem powołania Spółki była realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki Komunalnej. Jedynym 100 % udziałowcem jest...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: X Sp. z o.o. powstało w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Y. Celem powołania Spółki była realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki Komunalnej. Jedynym 100 % udziałowcem jest Gmina L. Walne Zgromadzenie Wspólników - jednoosobowe (Burmistrz). Zarząd Spółki -jednoosobowy - Prezes Zarządu. Rada Nadzorcza 3 osobowa (Przewodnicząca - Radca Prawny Gminy, członek - Z-ca Burmistrza, drugi członek - spoza Gminy). Projekty umów pomiędzy Spółką a Gminą opiniowane są przez Radcę Prawną Gminy (Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki) - w wielu przypadkach zapisy w umowach z punktu widzenia biznesowego są niekorzystne dla Spółki. Z-ca Burmistrza (członek Rady Nadzorczej) wykorzystując niekorzystne dla Spółki zapisy w umowach zwraca Spółce faktury za wykonane na rzecz Gminy usługi. Przykładowo - umowa o utrzymanie czystości na terenie Gminy nie zawiera możliwości jej wypowiedzenia przez Spółkę a, jej realizacja przynosi Spółce straty. Czy w opisanej sytuacji nie występuje konflikt interesów? Czy w
tej sytuacji Radca Prawny reprezentujący interesy Gminy oraz Z-ca Burmistrza kontrolujący wydatki Gminy mogą być członkami Rady Nadzorczej Spółki wykonującej zadania zlecone na rzecz Gminy na podstawie zawartych umów?

Odpowiedź: W grudniu 2003 r. na skutek nowelizacji ustawy o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9 poz. 43) wprowadzono obowiązek powoływania rad nadzorczych w spółkach...

Tagi: porady, prawo administracyjne, prawo
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz