Notowania

Przejdź na
porady
29.03.2012 05:11

Związanie SOKiK wyrokiem innego sądu - ponownie

Pytanie: Czy SOKiK związany jest prawomocnym wyrokiem innego sądu w kwestii ustalenia treści umowy czy też ustala jej treść niezależnie? Chodzi bowiem o to, że w razie wszczęcia przez Prezesa UOKiK...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Czy SOKiK związany jest prawomocnym wyrokiem innego sądu w kwestii ustalenia treści umowy czy też ustala jej treść niezależnie? Chodzi bowiem o to, że w razie wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w sprawie zawarcia porozumienia, którego celem było pośrednie ustalanie cen strony takiego porozumienia mogą niezależnie wystąpić do sądu cywilnego o ustalenie treści umowy. Przed takim sądem będą zgodnie twierdzić, że miały zupełnie co innego na myśli niż napisały w umowie a mając na uwadze specyfikę postępowania gospodarczego sąd zwykle da im wiarę. Jeśli tak się stanie, czy SOKiK wydaje wyrok w oparciu o treść umowy ustaloną przez sąd cywilny czy ustala treść niezależnie?

Odpowiedź: Niestety, w takim przypadku nie będzie możliwości wznowienia postępowania. Naszym zdaniem sąd powszechny, nie będący Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz