Notowania

porady
09.02.2009 00:00

Wysokość opłaty stosunkowej w egzekucji

Pytanie: Art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach mówi, że w "(...)przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach mówi, że w "(...)przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania (...)". Jak należy interpretować ten zapis? Czy oznacza to, że jeżeli dłużnik spłaci całość zadłużenia wierzycielowi, a ten złoży wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego przy czym nie pozostanie nic więcej do wyegzekwowania, to komornik nie może naliczyć żadnej opłaty egzekucyjnej?

Odpowiedź: Niestety nie. W niniejszym stanie należy przytoczyć dosłowne brzmienie wspomnianego przez Państwa przepisu. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych...

Tagi: porady, porady prawne, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz