Notowania

porady
29.03.2012 05:11

Terminu na powoływanie dowodów

Pytanie: Wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., V CSK 125/08, wyjaśnia, że w wypadku prekluzji przewidzianej w art. 207 § 3 k.p.c. strona może powołać po upływie zakreślonego terminu twierdzenia,...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Wyrok SN z dnia 8 października 2008 r., V CSK 125/08, wyjaśnia, że w wypadku prekluzji przewidzianej w art. 207 § 3 k.p.c. strona może powołać po upływie zakreślonego terminu twierdzenia, zarzuty lub dowody, z których nie mogła skorzystać wcześniej. Strona postępowania nie tylko nie skorzystała z tego prawa wcześniej, ale nie chciała tego zrobić i złożyła oświadczenie o nie powoływanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny mieszkania. Jednocześnie złożyła oświadczenia woli w przedmiocie przekazania mieszkania uczestnikowi postępowania z spłatą na rzecz wnioskodawczyni. Półtora roku po upływie terminu do składania wniosków dowodowych nałożonego przez sąd pod rygorem skutków prawnych z art. 207 § 3 k.p.c. i 217 § 2 k.p.c. w zw. z art.13 § 2 k.p.c. zmieniła się wartość mieszkania. Czy sąd może przyjąć wniosek dowodowy o powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego w celu wyceny mieszkania, gdy strona mogła ale nie złożyła wcześniej wniosku o wycenę wartości mieszkania.

Odpowiedź: Prekluzja z art. 207 § 3 k.p.c. nie zamyka stronie możliwości wnoszenia nowych wniosków dowodowych, jeśli konieczność powołania nowych dowodów wystąpiła...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz