Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
porady
23.11.2007 00:00

Odroczenie rozprawy a stawiennictwo świadka

Pytanie: Od ponad 7 lat jestem bezrobotnym, bez prawa do zasiłku. W sprawie karnej występowałem jako oskarżyciel posiłkowy oraz przedstawiciel ustawowy świadka, mojej małoletniej córki. Podczas...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: Od ponad 7 lat jestem bezrobotnym, bez prawa do zasiłku. W sprawie karnej występowałem jako oskarżyciel posiłkowy oraz przedstawiciel ustawowy świadka, mojej małoletniej córki. Podczas rozprawy w dniu 22.03.2006 (na której byłem obecny), Sąd odroczył rozprawę i wyznaczył kolejny termin na dzień 07.06.2006. Tego dnia córka nie mogła uczestniczyć w rozprawie ze względu na chorobę. Za niestawiennictwo córki, Sąd wymierzył mi karę porządkową 500 zł, powołując się na art. 285 § 1 KPK. Postanowienie o ukaraniu doręczono mi w trybie art. 133 KPK tj. po dwukrotnym awizowaniu uznano je za doręczone. O ukaraniu dowiedziałem się de facto dopiero po dwóch miesiącach, gdy otrzymałem wezwanie do zapłaty. Wówczas złożyłem stosowne usprawiedliwienie (ale oczywiście bez zachowania tygodniowego terminu z art. 286 KPK). Na następnej rozprawie córka stawiła się wraz ze mną i złożyła zeznania. Mimo tego, Sąd z urzędu nałożonej kary nie uchylił. Przepis art. 285 § 1 KPK stosuje się w przypadku niestawiennictwa na
wezwanie organu prowadzącego postępowanie. Taka sytuacja nie miała miejsca w opisywanej sprawie. Ponadto przepisy art. 285 KPK stosuje się odpowiednio w razie zarządzenia przerwy w rozprawie (art. 402 KPK). W przypadku odroczenia rozprawy (a taką decyzję podjął Sąd dnia 22.03.), przepisy art. 285 KPK nie mają zastosowania. Czy ukaranie nastąpiło zgodnie z prawem, czy prawidłowe jest powoływanie się na art. 285 § 1 KPK w tej sytuacji? Czy biorąc pod uwagę opisywane fakty (usprawiedliwienie nieobecności oraz złożenie zeznań, a więc wypełnienie obowiązku procesowego) mogę jako strona złożyć wniosek o uchylenie tej kary (np. w trybie art. 116 KPK), nawet jeśli proces co do meritum sprawy jest już prawomocnie zakończony?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 286 kpk sąd powinien karę pieniężną należy uchylić, jeżeli ukarany dostatecznie usprawiedliwi swe niestawiennictwo lub samowolne oddalenie...

Tagi: porady, prawo, postępowanie przed sądem
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz