Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zakaz ponownego osądzenia

0
Podziel się:

Pytanie: Osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art.14 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego w zw. z art. 13 cytowanej ustawy w zw. z art 12 k.k. .Wyrok dotyczy okresu od 1 maja...

bFevPqFx

Pytanie: Osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z art.14 ustawy o wyrobie alkoholu etylowego w zw. z art. 13 cytowanej ustawy w zw. z art 12 k.k. .Wyrok dotyczy okresu od 1 maja 2004 do 30 września 2004, bo w tym okresie miało miejsce popełnienie przestępstwa. W miesiącu lutym 2009 wpłynął do sądu nowy akt oskarżenia o to samo przestępstwo (z tego samego artykułu) i o ten sam okres bo dokładnie za 31 maja 2004 r., tylko ,że oskarżycielem jest inna prokuratura i dotyczy zdarzenia z innego miejsca. Czy w takim wypadku można być dwa razy sądzonym o to samo przestępstwo w tym samym okresie? Jakie przepisy regulują tą kwestie? Co można użyć jako koronny argument w pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia?

Odpowiedź: Zgodnie z art. 17 §1 pkt 7 kodeksu postępowania karnego, nie wszczyna się postępowania karnego, a wszczęte postępowanie umarza się, jeżeli postępowanie...

bFevPqGa
porady
porady prawne
prawo
KOMENTARZE
(0)