Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Wyzbywanie się majątku przez dłużnika

0
Podziel się

Pytanie: Jestem wierzycielem spółki, w stosunku do której od ponad roku toczy się (a raczej tylko trwa) postępowanie upadłościowe. Najprawdopodobniej zostanie ono umorzone, gdyż spółka nie posiada...

bEhjWJkR

Pytanie: Jestem wierzycielem spółki, w stosunku do której od ponad roku toczy się (a raczej tylko trwa) postępowanie upadłościowe. Najprawdopodobniej zostanie ono umorzone, gdyż spółka nie posiada żadnego majątku. Nie mam wyroku przeciwko tej spółce i nie wiem, czy uda się uzyskać od syndyka sporządzenie listy wierzytelności, która zgodnie z prawem upadłościowym dawałaby mi tytuł egzekucyjny przeciwko spółce - raczej jest to wątpliwe. Większość pozostałych wierzycieli jest w takiej samej jak jak sytuacji. W stosunku do aktualnych dwóch członków zarządu tej spółki prokuratura postawiła zarzuty, m.in. oszustwa i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej na skutek nienależytego wypełniania obowiązków. Wiele wskazuje na to, że takie zarzuty powinny też zostać postawione trzeciemu, byłemu członkowi zarządu, ale ponieważ poza sprawozdaniem finansowym nie składał on żadnych podpisów na dokumentach, prokuratura jak dotąd nie postawiła mu żadnych zarzutów. Ten właśnie człowiek, który jako jedyny z członków zarządu
upadłej spółki posiadał jakiś majątek, w czasie trwania postępowania upadłościowego pozbył się go poprzez sprzedaż domu w zamian za dożywocie na rzecz swojej pasierbicy i nieodpłatne umorzenie udziałów, które posiadał w innej spółce. Czy fakt, iż ten człowiek wyzbył się majątku w sytuacji, gdy potencjalnie może ponosić odpowiedzialność wobec wierzycieli upadłej spółki z art. 299 k.s.h, a także z art. 415 k.c., jest wystarczającą podstawą do tego, by złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 300 par.1 kk?

Odpowiedź: Przyjmujemy, że ponieważ czyn z art. 300 §1 k.k. jest ścigany na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli nie jest nim Skarb Państwa, w istocie chodzi Panu nie o...

bEhjWJlu
porady
porady prawne
prawo
KOMENTARZE
(0)