Notowania

porady
25.02.2011 05:10

Uprawnienia policji

Pytanie: poprzednie pytanie i odpowiedź http://e-prawnik.pl/moj-eprawnik/historia/pytanie/49000/ ...

Podziel się
Dodaj komentarz

Pytanie: poprzednie pytanie i odpowiedź http://e-prawnik.pl/moj-eprawnik/historia/pytanie/49000/ Rozumiem, że w trakcie przeszukania policja może uzyskać dowód potwierdzający popełnienie czynu niedozwolonego (co już potwierdza, że podejrzenie było uzasadnione). Niemniej jak jak mi się wydaje, przeszukanie musi być poparte przesłankami np. zarejestrowane zgłoszenie kradzieży (co nazwałem dowodem na uzasadnione podejrzenie).Czy na etapie rozpatrywania zażalenia policja jest zobowiązana wykazać przesłanki przeszukania (do których przeszukany ma wgląd) czy też wystarczy, że oświadczy, iż miała subiektywne przekonanie (co w zasadzie niweczy gwarancje przeszukiwanego).

Odpowiedź: Zażalenie wniesione w trybie art. 15 ust. 7 ustawy o policji rozpatruje właściwy miejscowo prokurator. Podstawą dla podjęcia czynności przez policję polegających...

Tagi: porady, prawo, postępowanie karne
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz