Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Grzywna dla właściciela auta za niewskazanie kierowcy zgodna z Konstytucją

0
Podziel się

Mandat za niewskazanie osoby, której został powierzony pojazd wynosi do 500 zł.

Grzywna dla właściciela auta za niewskazanie kierowcy zgodna z Konstytucją
(bttoro/iStockphoto)
bDIrRxnV

Wyrokiem z 12 marca 2014 r. (sygn.akt: P 27/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 3 ustawy - Kodeks wykroczeń jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji.

Art. 96 ust. 3 Kodeksu wykroczeń stanowi, że karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na żądanie uprawnionego organu komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę czemu nie mógł zapobiec.

bDIrRxnX

Przez niewskazanie rozumiemy zarówno udzielnie odpowiedzi negatywnej, czyli odmowę, brak udzielenia informacji w ogóle, czy też informację że właściciel nie wie kto kierował jego pojazdem. Organem uprawnionym w pełnym zakresie do kontroli ruchu drogowego będzie Policja, a częściowo uprawnienia te przysługują także Straży Miejskiej.

W praktyce przepis art. 96 ust. 3 Kodeksu wykroczeń jest stosowany, gdy dojdzie do przekroczenia prędkości ujawnionej przez fotoradar. Właściciel pojazdu musi więc wskazać kierowcę, pod rygorem ukarania grzywną. Zdaniem Sądu Rejonowego Lublin-Zachód regulacja ta mogła naruszać wymóg zachowania przez ustawodawcę proporcjonalności i adekwatności sankcji za czyn. W celu zbadania konstytucyjności wymienionego wyżej przepisu zwrócił się z pytaniem prawnym do Trybunału Konstytucyjnego.

- _ Bez wątpienia ten przepis przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na naszych drogach, nie jest on nadmiernie restrykcyjny, przewiduje zagrożenie wyłącznie karą grzywny _- powiedział w uzasadnieniu orzeczenia prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Andrzej Rzepliński.

Sprawa była rozpatrywana w pełnym składzie Trybunału Konstytucyjnego - 15 sędziów, z czego trzech sędziów zgłosiło zdanie odrębne. W dalszym ciągu więc właściciel pojazdu przyłapanego na przekroczeniu prędkości może otrzymać pismo w którym ma do wyboru trzy możliwości:

bDIrRxod
  • przyznanie, że sam kierował pojazdem i wyraża zgodę na przyjęcie mandatu i punktów karnych,
  • wskazuje komu powierzył pojazd,
  • nie wskazuje komu powierzył pojazd.

Mandat za niewskazanie osoby, której został powierzony pojazd wynosi do 500 zł, a jeżeli właściciel pojazdu go nie przyjmie i sprawa trafi do sądu, kara grzywny może być orzeczona w granicy do 5000 zł.

Czytaj więcej w Money.pl
Nieodebrana przesyłka z sądu też ma skutki Nawet nieodebrana przesyłka skierowana na właściwy adres może wywoływać skutki procesowe dla adresata.
Do jakiego sądu złożyć wniosek o ugodę? Przepisy wskazują, że przeprowadzenie postępowania pojednawczego należy zawsze do sądu rejonowego.
Drobni przestępcy wyjdą na wolność Zmiana będzie dotyczyć przede wszystkim skazanych za jazdę na rowerze po alkoholu.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

bDIrRxoy
wiadomości
wiadmomości
KOMENTARZE
(0)