Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 99
sygnaturaopispublikacja
K 12/99 Wyrok z dnia 1999-10-26
konstytucyjność przepisów prawa energetycznego upoważniających Ministra Gospodarki do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad rozliczeń z indywidualnymi odbiorcami energii elektrycznej i cieplnej w lokalach
Z.U. 1999 / 6 / 120
K 11/99 Wyrok z dnia 1999-09-15
przepisy określające zasady pozbawiania uprawnień kombatanckich osób, które w latach 1944-1956 były funkcjonariuszami organów bądź jednostek organizacyjnych PPR lub PZPR
Z.U. 1999 / 6 / 116
K 10/99 Wyrok z dnia 1999-12-14
konstytucyjność i legalność przepisów o samorządzie powiatowym
Z.U. 1999 / 7 / 162
K 1/99 Wyrok z dnia 2000-03-13
konstytucyjność przepisów stwierdzających wygaśnięcie z mocy prawa stosunków pracy pracowników dotychczasowych urzędów wojewódzkich, rejonowych, jednostek zamiejscowych tych urzędów i jednostek administracji specjalnej
Z.U. 2000 / 2 / 59
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: