Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 12
sygnaturaopispublikacja
K 20/12 Postanowienie z dnia 2013-04-09
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 43 Dokumenty w sprawie  
K 18/12 Postanowienie z dnia 2012-09-26
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 8A / 101
K 14/12 Wyrok z dnia 2012-07-18
Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP Dz.U. 2012..849 z dnia 2012-07-24    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 82
K 12/12 Wyrok z dnia 2013-04-23
Likwidacja ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kryteriów tworzenia ośrodków adopcyjnych, wysokości kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych Dz.U. 2013..548 z dnia 2013-05-10    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 38
K 12/12 Wyrok z dnia 2013-04-23
Likwidacja ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, kryteriów tworzenia ośrodków adopcyjnych, wysokości kwoty świadczeń dla rodzin zastępczych
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 38 Dz.U. 2013..548 z dnia 2013-05-10     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
K 11/12 Wyrok z dnia 2013-03-26
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Dz.U. 2013..444 z dnia 2013-04-11    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 3A / 28
K 11/12 Wyrok z dnia 2013-03-26
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego oraz użycia broni palnej lub psa służbowego przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
(PDF) Pobierz 1764604 bajtów.Z.U. 2013 / 3A / 28 Dz.U. 2013..444 z dnia 2013-04-11     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: