Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

SK | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania skarg konstytucyjnych (wobec których nie wydano postanowienia o odmowie nadania im dalszego biegu).
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: SK, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
SK 61/05 Postanowienie o kosztach z dnia 2006-10-03
Z.U. 2006 / 9A / 134
SK 61/05 Postanowienie-Zażalenie z dnia 2006-11-21
Z.U. 2006 / 10A / 162
SK 60/05 Wyrok z dnia 2006-09-07
Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania
Z.U. 2006 / 8A / 101
SK 6/05 Wyrok z dnia 2005-04-18
Naruszenie zasady dwuinstancyjności postępowania sądowego
Z.U. 2005 / 4A / 36
SK 59/05 Postanowienie z dnia 2006-04-05
Z.U. 2006 / 4A / 47
SK 58/05 Postanowienie z dnia 2006-03-21
Z.U. 2006 / 3A / 35
SK 56/05 Postanowienie o kosztach z dnia 2006-07-27
Z.U. 2006 / 7A / 92
SK 56/05 Wyrok z dnia 2006-07-03
Zaliczenie okresu pracy zarobkowej przy ustalaniu wysokości emerytury
Z.U. 2006 / 7A / 77
SK 55/05 Wyrok z dnia 2006-06-26
Ograniczenie wyłączenia sędziego z postępowania sądowego
Z.U. 2006 / 6A / 67
SK 55/05 Postanowienie o kosztach z dnia 2006-06-26
Ograniczenie wyłączenia sędziego z postępowania sądowego
Z.U. 2006 / 6A / 73
SK 53/05 Postanowienie z dnia 2006-05-04
Z.U. 2006 / 5A / 60
SK 52/05 Wyrok z dnia 2008-09-29
Prawo prasowe (autoryzacja wypowiedzi)
Z.U. 2008 / 7A / 125
SK 51/05 Wyrok z dnia 2006-05-23
Dochodzenie odszkodowania od gminy, która nie dostarczyła lokali socjalnych dla osób eksmitowanych
Z.U. 2006 / 5A / 58
SK 49/05 Wyrok z dnia 2007-04-24
Wykup przez Skarb Państwa obligacji wydanych przed 1939 rokiem
Z.U. 2007 / 4A / 39
SK 49/05 Postanowienie z dnia 2010-10-07
Z.U. 2010 / 8A / 89
1 2 3 4 5
  • Adres publikacyjny: