Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

P | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania pytań prawnych w sprawie zgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawą.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: P, rok: 01
sygnaturaopispublikacja
P 1/01 Wyrok z dnia 2002-05-29
konstytucyjność przepisów regulujących zasady wynagradzania adwokatów i radców prawnych
Z.U. 2002 / 3A / 36
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: