Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 9180/12
Numer wpisu:5727
Data wpisu:2014-07-18
Data wydania wyroku:2013-04-26
Sygnatura akt:XVII AmC 9180/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS"z siedzibą w Katowicach
Oznaczenie pozwanego:Jolanta Stanisławiak - F.H.U. DOTUS w Krakowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo dołożenia wszelkich starań nie jest zagwarantowane, że zamieszczone na stronach sklepu opisy produktów nie zawierają błędów. Nie są one jednak podstawą do ewentualnych roszczeń"
Uwagi:Na skutek zażalenia powoda na postanowienie zawarte w punkcie III (dotyczące kosztów zastępstwa procesowego) wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 9180/12, Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI ACz 4572/13 postanowił uchylić zaskarżone postanowienie.
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: