Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 781/11
Numer wpisu:5437
Data wpisu:2013-11-07
Data wydania wyroku:2012-06-26
Sygnatura akt:XVII AmC 781/11
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Obrony Podstawowych Praw Konsumentów -StOPPKA z siedzibą w Bydgoszczy
Oznaczenie pozwanego:Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłoszenia reklamacyjnego ZAKŁADKA - "Zgłoszenie RMA". Zostanie nadany numer reklamacji - numer RMA. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 lipca 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 1497/12) uchylający zaskarżony wyrok w punkcie drugim (oddalenie powództwa w zakresie jednej klauzuli) i umorzający postępowanie w sprawie, jak również oddalający apelację powoda co do punktu czwartego wyroku dotyczącego wzajemnego zniesienia pomiędzy stronami kosztów zastępstwa procesowego (apelacja powoda od wyroku Sądu Okregowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 czerwca 2012 r.)
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: