Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - XVII AmC 5597/12
Numer wpisu:5445
Data wpisu:2013-11-14
Data wydania wyroku:2013-03-28
Sygnatura akt:XVII AmC 5597/12
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Piotr Kolecki
Oznaczenie pozwanego:Cedar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie internetowym GalanteriaOsobista.PL strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy GalanteriaOsobista.PL"
Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2013 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACz 1682/13) zmieniający zaskarżone rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2013 r. dotyczące zwrotu kosztów zastępstwa procesowego (zażalenie powoda na rozstrzygnięcie zawarte w punkcie 2 wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: