Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - VI ACa 220/13
Numer wpisu:5482
Data wpisu:2013-12-18
Data wydania wyroku:2013-10-10
Sygnatura akt:VI ACa 220/13
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny
Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris"w Katowicach
Oznaczenie pozwanego:Mariusz Kamiński-BOMAR w Komorowie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zastrzegamy sobie prawo do zmian w naszej polityce prywatności. Osoby odwiedzające nasz sklep obowiązuje zawsze aktualnie obowiązująca jej wersja, dostępna na tej stronie"
Uwagi:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 10 września 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 1900/12) oddalił powództwo o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolone.
Branża:Handel elektroniczny
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Handel elektroniczny"
numer data wpisu postanowienie branża
6003 2015-02-20 XVII AmC 6367/13
"Jeżeli zwracany towar zostanie odesłany w opakowaniu nieoryginalnym lub uszkodzonym przez np. napisy lub taśmy klejące, studioindygo.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztu opakowania ze zwracanej kwoty"
Handel elektroniczny
6002 2015-02-20 XVII AmC 7629/13
"Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Towary o wartości powyżej 300 pln mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej UPS. W przypadku nie dopełnienia któregoś...
Handel elektroniczny
6001 2015-02-20 XVII AmC 12818/13
"Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych...
Handel elektroniczny
5999 2015-02-20 XVII AmC 60/13
"Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta ofert zakupienia...
Handel elektroniczny
5991 2015-02-20 XVII AmC 2854/13
"W przypadku całkowitego odesłania zamówienia, zwracana wartość zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszta wysyłki jakie poniósł sklep na przesłanie zamówienia do Klienta po uwzględnieniu wszystkich parametrów paczki według...
Handel elektroniczny
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: