Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 77/07
Numer wpisu:1304
Data wpisu:2008-01-24
Data wydania wyroku:2007-12-07
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 77/07
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Ewelina Szeliga
Oznaczenie pozwanego:Polska Korporacja Finansowa "Skarbiec"Sp. z o.o. w Gdańsku
Postanowienie uznane za niedozwolone:"Klienci, których NPP zostały zaakceptowane do wypłaty pierwszej tańszej pożyczki będą otrzymywać pocztą do podpisu umowy pożyczki, które po podpisaniu muszą zostać zwrócone do pożyczkodawcy w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, pod rygorem rozwiązania umowy i Przedwstępnej umowy pożyczki gotówkowej promocyjnej wybór wariantu 2,99% dane pożyczki pkt d o treści "stawka opłaty przygotowawczej 5%"
Branża:Usługi finansowe
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "Usługi finansowe"
numer data wpisu postanowienie branża
5837 2014-11-04 XVII AmC 2574/11
"Opłata za wykonanie telefonu wzywającego do zapłaty: 2 zł"
Usługi finansowe
5790 2014-08-27 XVII AmC 1325/13
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi Pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5769 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"(...) Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do pożyczkodawcy osobiście przez pożyczkobiorcę na piśmie pod rygorem nieważności"
Usługi finansowe
5768 2014-08-14 XVII AmC 12374/12
"1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego, Pożyczkodawca ma prawo wszcząć postępowanie windykacyjne mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty należności, którego koszty ponosi pożyczkobiorca. W związku z...
Usługi finansowe
5717 2014-07-03 XVII AmC 10965/12
"Pożyczkobiorca wyraża zgodę na opublikowanie danych osobowych, które udostępnił Pożyczkodawcy w prasie, mediach oraz każdym miejscu, które Pożyczkodawca uzna na stosowne"
Usługi finansowe
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: