Money.plPrawoOrzecznictwo

Klauzule niedozwolone UOKiK

Klauzula niedozwolona UOKiK - Sygn. akt XVII AmC 60/04
Numer wpisu:948
Data wpisu:2006-11-17
Data wydania wyroku:2005-07-27
Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 60/04
Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Oznaczenie powoda:Jolanta Jastrzębska
Oznaczenie pozwanego:AICE Polska Sp. z.o.o. z/s w Warszawie
Postanowienie uznane za niedozwolone:"W momencie zakończenia planu ratalnego grupy, zgodnie z artykułem 19 AICE przystąpi do przekazywania klientom którzy zrezygnowali z uczestnictwa w systemie wniesionych przez nich rat czystych (...)"
Branża:System argentyński
Najnowsze klauzule niedozwolone UOKiK z branży "System argentyński"
numer data wpisu postanowienie branża
953 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Podpis pod warunkami ogólnymi umowy jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w bazie danych AICE oraz na przekazywanie innym podmiotom, w tym firmom ubezpieczeniowycm w usprawiedliwionych celach...
System argentyński
952 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Po zakończeniu planu ratalnego lub w szczególnym przypadku omówionym w części końcowej artykułu 18, AICE powinna przystąpić do dokonywania zwrotów rat czystych w oparciu o środki tworzące aktualny fundusz grupy. W tym celu w...
System argentyński
951 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Gdyby w ciągu dwóch kolejnych miesięcy nie zebrano środków na zakup jednego samochodu, AICE powinna zastosować mechanizmy umożliwiające asygnację samochodu klientom na bieżąco płacącym raty. Jedynie w przypadku wyczerpania...
System argentyński
950 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"Każda płatność dokonana po terminie powinna być płacona w wysokości obliczanej zgodnie z artykułem 4. Suma ta powinna być powiększona zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami o odsetki za zwłokę"
System argentyński
949 2006-11-17 Sygn. akt XVII AmC 60/04
"W przypadku zalegania z wpłatą trzech lub więcej rat (kolejnych lub nie) uznaje się iż umowa została rozwiązana. Klient otrzyma zwrot wpłaconych rat czystych zgodnie z artykułem 16.1"
System argentyński
wcześniejsze
  • Adres publikacyjny: