Prawo

Encyklopedia Prawa

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej
Art. 83 prawa o notariacie precyzuje, że na odmowę dokonania czynności notarialnej osoba zainteresowana może wnieść zażalenie w terminie tygodnia. Zażalenie powinno być skierowane do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę kancelarii notarialnej. Wnosi się je za pośrednictwem notariusza, który jest obowiązany ustosunkować się do zażalenia w terminie siedmiu dni. Składając zażalenie należy przedstawić swoje stanowisko sądowi. Sąd rozpoznaje zażalenie na rozprawie, stosując przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: