Prawo

Encyklopedia Prawa

Pozew w postępowaniu uproszczonym
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Pozew w postępowaniu uproszczonym
Kodeks postępowania cywilnego reguluje, że pozew w sprawach rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym musi zostać spisany na specjalnym urzędowym formularzu. Formularz można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. W sprawach rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 zł. Sprawy w postępowaniu uproszczonym rozpatrywane są przez sąd rejonowy. Zazwyczaj jest to sąd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli pismo nie będzie wniesione w formie formularzu, nie wywołuje wtedy żadnych skutków procesowych. Warto pamiętać, że w postępowaniu uproszczonym nie można kumulować roszczeń. Oznacza to, że jednym pozwem można dochodzić jednego roszczenia.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: