Prawo

Encyklopedia Prawa

Odpowiedź na pozew
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Odpowiedź na pozew

Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew. Pozew, odpowiedź na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierające wnioski dowodowe wnoszone w postępowaniu uproszczonym powinny być sporządzone na urzędowych formularzach.

W sprawach zawiłych lub rozrachunkowych przewodniczący może zarządzić przed pierwszą rozprawą wniesienie odpowiedzi na pozew lub także w miarę potrzeby wymianę przez strony dalszych pism przygotowawczych, przy czym oznaczy porządek składania pism, termin, w którym pisma należy złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy wymianę pism może zarządzić sąd.

Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: