Prawo

Encyklopedia Prawa

Mali podatnicy
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Mali podatnicy
Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym, pod pojęciem małego podatnika rozumie się podatnika, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: