Prawo

Encyklopedia Prawa

Czeki bankierskie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S ś T U W Y Z
Czeki bankierskie
Czek wystawia się na bankiera, który ma fundusze do rozporządzenia wystawcy, zgodnie z wyraźną lub dorozumianą umową, uprawniającą wystawcę do rozporządzania tymi funduszami za pomocą czeku. Wszakże dokument, wystawiony bez za-chowania tego przepisu, pozostaje mimo to ważny jako czek.
Powiązane hasła

  • Adres publikacyjny: