urząd skarbowy

Warmińsko - Mazurski Urząd Skarbowy - Olsztyn

 • Nazwa: Warmińsko - Mazurski Urząd Skarbowy
 • Adres: ul. Lubelska 37, 10-408 Olsztyn
 • Telefony: 0-89 537-50-00
 • Fax: 0-89 537-50-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT22101013970029902221000000
  • VAT 69101013970029902222000000
  • PIT19101013970029902223000000
  • d.j.b.
  • in.d13101013970029902227000000
  • j.b.
  • wyd.57101013970029902230000000
  • doch.07101013970029902231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Olsztyn
W TWOIM MIEŚCIE