urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Olsztynie - Olsztyn

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Olsztynie
 • Adres: al. M. J. Piłsudskiego 59, 10-950 Olsztyn
 • Telefony: 0-89 539-24-00
 • Fax: 0-89 539-26-00
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT87101013970055002221000000
  • VAT 37101013970055002222000000
  • PIT84101013970055002223000000
  • d.j.b.
  • in.d78101013970055002227000000
  • j.b.
  • wyd.25101013970055002230000000
  • doch.72101013970055002231000000
  • NBP O/O Olsztyn
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Olsztyn
W TWOIM MIEŚCIE