urząd skarbowy

Urząd Skarbowy w Sosnowcu - Sosnowiec

 • Nazwa: Urząd Skarbowy w Sosnowcu
 • Adres: ul. 3-go Maja 20, 41-200 Sosnowiec
 • Telefony: 0-32 368 86 00
 • Fax: 0-32 266-86-49
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT14101012123065482221000000
  • VAT 61101012123065482222000000
  • PIT11101012123065482223000000
  • d.j.b.
  • in.d05101012123065482227000000
  • j.b.
  • wyd.49101012123065482230000000
  • doch.96101012123065482231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Sosnowiec
W TWOIM MIEŚCIE